Дослідження структури середнього та основного діалкілдитіофосфатів цинку

Проведено синтез і дослідження структури середнього й основного діізобутилдитіофосфатів цинку (ЦДДФ). Склад синтезованих діізобутилдитіофосфорної кислоти, середнього й основного ЦДДФ підтверджено елементним аналізом. Синтезовані середній і основний ЦДДФ відрізняються за основними фізико-хімічними властивостями. При порівнянні їхніх ІЧ-спектрів встановлено відсутність смуги поглинання, яка відповідає наявності гідроксильної групи у сполуках. При рентгеноструктурних дослідженнях монокристалів синтезованих середнього й основного ЦДДФ встановлено їх точні формули та структури. Молекула основного ЦДДФ є чотириядерним комплексом цинку з шістьма органічними лігандами й атомом кисню, який розміщений у центрі тетраедра, утвореного атомами цинку. Така структура надає молекулі основного ЦДДФ об’ємності та пояснює відмінність його фізико-хімічних і протизношувальних властивостей. За допомогою набору запропонованих методів можна встановлювати структуру подібних сполук з метою їх цілеспрямованого синтезу.

Рік видання: 
2011
Номер: 
2
УДК: 
665.765
С. 156—160., Іл. 3. Табл. 3. Бібліогр.: 14 назв.
Література: 

1. Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Современная неорганическая химия: в 3 т. — М.: Мир, 1969. — Т. 2. — 494 с.
2. Некрасов В.В. Основы общей химии. — М.: Химия, 1973. — Т. 2. — 688 с.
3. Minfray C., Mogne T.Le, Lubrecht A.A., Martin J.-M. Experimental Simulation of Chemical Reactions Between ZDDP Tribofilms and Steel Surfaces During Friction Processes // Tribology Letters. — 2006. — N 2. — Р. 115—125.
4. Bird R.J., Galvin G.D. The Application of Photoelectron Spectroscopy to the Study of e. p. Films on Lubricated Surfaces // Wear. — 1976. — N 37. — Р. 143—167.
5. Bird R.J., Coy R.C. and Hutton J.F. The Preparation and Nature of Surface Films from Zinc Dialkyldithiophosphate // Trib. Trans. — 1980. — 23. — Is. 2. — P. 121—130.
6. Georges J.M., Martin J.M., Mathia T. et al. Mechanism of Boundary Lubrication with Zinc Dithiophosphate // Wear. — 1979. — 53. — Is. 1. — P. 9—30.
7. Yamaguchi E.S., Primer R.L., Aragon S.R., Labrador E.Q. Dynamic Light Scattering Studies of Basic Diisobutyl Zinc Dithiophosphate // Trib. Trans. — 1998. — N 41. — Р. 233.
8. Bennett P.A. A Surface Effect Associated with the Use of Oils Containing Zinc Dialkyl Dithiophosphate // Ibid. — 1959. — 2. — Is. 1. — P. 78—90.
9. Wystrach V.P., Hook E.O. and Christopher C.L.M. Costs of Oil Mist Control Installations // J. Org. Chem. — 1956. — N 21. — P. 705.
10. Борщевский С.Б., Меджибовский А.С., Левитина И.С. и др. Новое поколение отечественных дитиофосфатных присадок // Мир нефтепродуктов. — 2000. — № 2. — С. 6—8.
11. Санин П.И., Шер В.В., Чернявская Л.Ф. и др. О механизме действия антиокислителей типа диалкилдитиофосфатов металлов. Присадки к маслам // Тр. ІІ-й всесоюзн. науч.-техн. совещ. — М.: Химия, 1966. — С. 183—190.
12. Виноградова И.Э. Противоизносные присадки к маслам. — М.: Химия, 1972. — 272 с.
13. Кулиев А.М. Химия и технология присадок к маслам и топливам. — Л.: Химия, 1985. — 312 с.
14. Menzer S., Phillips J.R., Slawin A.M.Z. et al. Structural Characterisation of Basic Zinc O,O-dialkyl Dithiophos- Phosphate and Two Isomeric Examples of Zinc Monothiophosphates // J. Chem. Soc., Dalton Trans. — 2000. — P. 3269.

Текст статтіРозмір
2011-2-24.pdf311.5 КБ

Тематичні розділи журналу

,