Особливості приготування і ферментація соєвого молока представниками роду Lactobacillus

Представлено перші етапи розроблення нової лабораторної технології оздоровчих кисломолочних продуктів на основі особливим чином обробленого насіння сої. Для приготування соєвого молока використано соєве борошно, виготовлене згідно з новою національною технологією ЕСО® (виробник ТОВ “ЕСО”). Розроблено оптимальну технологію попередньої обробки соєвого борошна з метою подальшого використання як основи для поживних ферментаційних середовищ. Встановлено, що молоко з сої ЕСО “Подарунок сонця” (“Супер”) максимально індукує біосинтетичні процеси у штамів L. delbrueckii subsp. lactis LE і L. rhamnosus LB3.

Рік видання: 
2011
Номер: 
3
УДК: 
579.864+616—095+579.61:615.27
С. 34—39. Табл. 4. Бібліогр.: 16 назв.
Література: 

1. Голубев В.Н., Шелухина Н.П. Пектин: химия, технология, применение. — М.: АТН РФ, 1995. — 388 с.
2. Карпович H.C., Донченко Л.В., Мелина B.B. Пектин: производство и применение. — К.: Урожай, 1989. — 88 с.
3. Силенко Г.П., Капрельянц Л.В., Ахметов А.С. Лечебные и питательные свойства соевых продуктов. — М.: Сигнал, 2000. — 146 с.
4. Все о блюдах из сои / Сост. И.Р. Киреевский. — Донецк: БАО, 2002. — 384 с.
5. Патент 2128444 Российская Федерация, МПК А 23С9/12, 9/127, 9/133, 11/10. Композиция для производства кисломолочного белкового продукта / Хачатрян А.П. — № 98103400/13; заявл. 10.03.98; опубл. 10.04.99, Бюл. № 10.
6. Дехтяренко Н.В. Особливості відбору пробіотичних культур роду Lactobacillus для створення препаратів і продуктів різного призначення: Дис. ... канд. сільгосп. наук: 03.00.20. — К., 2009. — 210 с.
7. Квасников Е.И., Нестеренко О.А. Молочнокислые бактерии и пути их использования. — М.: Наука, 1975. — 390 с.
8. Справочник биохимика / Р. Досон, Д. Эллиот, У. Эллиот, К. Джонс; Пер. с англ. − М.: Мир, 1991. − 544 с.
9. Кусеренко Н.Е., Бабенюк Ю.Д., Васильев А.Н. Биохимия: Практикум. — К.: Вища шк., 1988. — 128 с.
10. Бабич А.О. Сучасне виробництво і використання сої. — К.: Урожай, 1993 — 432 с.
11. Патент 47530 Україна, МПК А23С11/10, А23L1/201, А23J1/14. Спосіб одержання соєвого молока / Цигульов О.В. — № 2000020715; заявл. 09.02.00; опубл. 15.07.02, Бюл. № 7.
12. Патент 54866 Україна, МПК А23С11/10. Спосіб одержання соєвого молока / Капрельянц Л.В., Тіщенко В.М., Невмиваний С.Л., Білик А.Б. — № 2002043564; заявл. 29.04.02; опубл. 17.03.03, Бюл. № 3.
13. Патент 47809 Україна, МПК А23С11/10. Спосіб одержання соєвого молока / Силенко Г.П., Капрельянц Л.В., Шестобітов В.В.; ЗАТ НВО “Одеський біотехнологічний інститут”. — № 2001096549; заявл. 25.09.01; опубл. 15.07.02, Бюл. № 7.
14. Патент 1807853 А3 СССР, МПК А23J1/14. Способ получения пищевой добавки / Московский технологический институт. — № 4950556/13; заявл. 27.06.91; опубл. 07.04.93, Бюл. № 13.
15. Патент 2056766 Российская Федерация, МПК А23J1/20. Способ получения водной суспензии из бобового и зернового сырья / Ким В.Л., Борткевич С.В., Милорадова Е.В. — № 92012382/13; заявл. 16.12.92; опубл. 27.03.96, Бюл. № 9.
16. Лазарь В.Г. Соя: история сои, применение в пищевой промышленности, технологии. К.: ТОВ Раритет, 2003. — 144 с.

Текст статтіРозмір
2011-3-5.pdf235.44 КБ

Тематичні розділи журналу

,