Моделювання технологічного процесу отримання живої культуральної протиротавірусної вакцини

Проведено моделювання технологічного процесу одержання вітчизняної атенуйованої протиротавірусної вакцини на основі штаму ротавірусу з генотипом G1P[8], що циркулює серед людей на території України, і розроблено технологічну схему її виготовлення. Під час розроблення вакцини з клінічного матеріалу виділено штам ротавірусу. Після послідовних пасажувань він адаптувався до умов культивування в перещеплювальних культурах клітин людини та тварин і його було запропоновано як виробничий штам-кандидат. Протиротавірусну вакцину на основі виробничого штаму ротавірусу одержано в перещеплювальній культурі клітин Vero. З метою збільшення площі поверхні для культивування клітин застосовано метод псевдосуспензійного культивування на мікроносіях з використанням DEAE Sephadex A-50. Проведене комп’ютерне моделювання процесу виробництва протиротавірусної вакцини включає розрахунок матеріального балансу одного циклу виробництва. Побудовано діаграму Ганта, яка характеризує тривалість виробничих процесів та їх взаємозв’язок.

Рік видання: 
2011
Номер: 
3
УДК: 
576:858+616.988:578.823.91-084-037.615.371
С. 98—104. Іл. 2. Бібліогр.: 18 назв.
Література: 

1. Bishop R.F., Davidson G.P., Holmes I.H., and Ruck B.J. Letter: Evidence for viral gastroenteritis // N Engl J Med. — 1973. — 289. — P. 1096—1097.
2. Kapikian A.Z., Hoshino Y., and Chanock R.M. Rotaviruses // Fields virology / P.M. Howley, D. Griffin, D.M. Knipe (eds.). — 4th ed. — Philadelphia, Pa: Lippincott Williams& Wilkins, 2001. — 2. — P. 1787—1833.
3. Gray J., Vesikari T., Van Damme P. et al. Rotavirus // J. of pediatric Gastroenterology and Nutrition. — 2008 (May). — 46, Sopp. 2. — P. 24—31.
4. Rotaviruses. Methods and Protocols / James Gray and Ulrich Desselberger (eds). — Totowa, NJ: Humana Press, 2000. — 272 p.
5. Desselberger U. Viral Factors Determining Rotavirus Pathogenicity // Arch Virol. — 1997. — Suppl. 13. — P. 131—139.
6. WHO Weekly Epidemiological Record. — 2008. — 83 (47). — 464 p.
7. Soriano-Gabarro M., Mrucowicz J., Vesicari T. et al. Burden of Rotavirus Desease in European Union Countries // Pediatric Ivfect. Dis. — 2006. — 25. — P. 7—11.
8. Дзюблик І.В., Обертинська О.В., Костенко І.Г. та ін. Ротавірусна інфекція у дітей України // Профілактична медицина. — 2009. — № 2. — С. 34—37.
9. Angel J., Franco M.A., Greenberg H.B. Rotavirus vaccines: recent developments and future considerations // Nat Rev Microbiol. — 2007. — 5(7). — P. 529—539.
10. Vesikari T., Van Damme P., Giaquinto C. et al. European Society for Paediatric Infection Disease/European Society for Paediatric Gastroenterology, Haepatology and Nutrition Evidence-Based Recommendations for Rotavirus Vaccination in Europe // J. of paediatric Gastroenterology and Nutrition. — 2008 (May). — 46. — P. 38—48.
11. Рекомендовані щеплення (Розділ 4) // Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів: Наказ МОЗ України № 765 від 09.09.2010 р.
12. Дзюблик И.В., Обертинская О.В., Соловьев С.А. и др. Молекулярные методы диагностики в изучении циркуляции различных генотипов ротавирусов среди детей в Украине // Тез. докл. VII Науч.-практ. конф. С междунар. участием “Молекулярная диагностика 2010”, 24—26 ноября, 2010. — 4. — С. 32—33.
13. Ruiz-Palacios G.M., Perez-Schael I., Velazquez F.R. et al. Safety and Efficacy of an Attenuated Vaccine Against Severe Rotavirus Gastroenteritis // N Engl J Med. — 2006. — 354(1). — Р. 11—22.
14. Соловйов С.А., Трохименко Е.П., Дзюблик И.В. Прогнозирование ожидаемой эффективности применения противоротавирусных вакцин в Украине // Тез. докл. конф. “Биология будущего: традиции и инновации” (Екатеринбург, 25—28 октября 2010 г.). — С. 145—147.
15. Соловйов С.О., Трохименко О.П., Жолнер Л.Г., Шульга О.А. Особливості біотехнології виділення ротавірусів людини в культурі клітин та їх адаптація до умов культивування // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2009. — № 4. — С. 112—117.
16. Соловйов С.О., Трохименко О.П., Обертинська О.В., Жолнер Л.Г. Адаптація до умов культивування in vitro ротавірусів людини G1- та G2-генотипів, виділених на території України // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2010. — № 3. — С. 33—37.
17. Microcarrier Cell Culture — Principles & Methods. — Amersham: Pharmacia Biotech AB, 1999. — 174 p.
18. Van Wezel A.L. The Large-Scale Cultivation of Diploid Cell Strains in Microcarrier Culture. Improvement of Microcarriers // Dev. Biol. Stand. — 1976. — 37. — Р. 143—147.

Текст статтіРозмір
2011-3-15.pdf546.8 КБ

Тематичні розділи журналу

,