Структура множини неперервних розв’язків систем лінійних функціонально-різницевих рівнянь

Автори

Розглянуто структуру множини неперервних розв’язків системи рівнянь (1) у ряді випадків залежно від припущень відносно матриць А, В, числа q та вивчено їхні властивості. Використовуючи методи теорії диференціальних і різницевих рівнянь, встановлено нові умови існування неперервних розв’язків таких систем рівнянь, розроблено метод їхньої побудови та досліджено їхні властивості. В теоремах 1 і 3 отримано результати при умовах ai>1, i=1, ..., n, q>1, (t≤0), 0<ai<1, i=1,...,m, q>1, (t≥0), а в теоремах 5, 6 при 0<ai<1<aj 0≤mn, q>1.

Рік видання: 
2011
Номер: 
4
УДК: 
517.9
С. 81–87., укр., Бібліогр.: 4 назви.
Література: 

1. Agarwal R.P. Difference Equations and Inequalities, Theory, Methods and Applications. — Second Edition. — Revised and Expanded. — 2000. — 972 р.
2. Мартынюк Д.И. Лекции по качественной теории разностных уравнений. — К.: Наук. думка, 1972. — 248 с.
3. Солдатов М.А., Миролюбов А.А. Линейные однородные разностные уравнения. — М.: Наука, 1981. — 206 с.
4. Шарковский А.Н., Майстренко Ю.Л., Романенко Е.Ю. Разностные уравнения и их приложения. — К.: Наук. думка, 1986. — 280 с.

Текст статтіРозмір
2011-4-16.pdf189.76 КБ