Модель квазіточкового вихору

Отримано нев’язку модель компактного вихору, який є близьким до класичного точкового вихору і відрізняється від останнього тим, що поле азимутальної швидкості в ньому не є потенціальним. Крім класичного розв’язку, з’явився доданок, який робить вихор компенсованим: сумарна завихреність у ньому рівна нулеві. Отриманий вихор, на відміну від класичного точкового вихору, є компактним, а його поле швидкості задовольняє умову прилипання на зовнішній границі аналогічно течії (Тейлора–Куетта) між двома співвісними циліндрами. Введено безрозмірний параметр – функцію радіальної координати, що вказує локально наскільки квазіточковий вихор відрізняється від  точкового. Запропонована модель є альтернативою точкового вихору. Квазіточковий вихор можна застосовувати в усіх без винятку відповідних задачах, де до сих пір використовувався його точковий аналог. При цьому область течії завжди буде мати скінченні розміри, як це насправді і є у природі.

Рік видання: 
2011
Номер: 
4
УДК: 
301.17.15; 301.07.13
С. 139–142., укр., Іл. 3. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Алексеенко С.В., Куйбин П.А., Окулов В.Л. Введение в теорию концентрированных вихрей. — Новосибирск: Ин-ут теплофизики СО РАН, 2003. — 504 с.
2. Лукьянов П.В. Модели компактных компенсированных вихрей и их применение в задачах механики жидкости и газа // Прикл. гідромех. — 2011. — 13 (85), № 2. — C. 37—43.
3. Лук’янов П.В. Одновимірні моделі компактних вихорів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2010. — № 4. — С. 145—150.
4. Козлов В.Ф. Стационарные модели бароклинных компенсированных вихрей // Изв. РАН, ФАО. — 1992. — 28, № 6. — С. 615—624.
5. Путята В.Й., Сідляр М.М. Гідромеханіка. — К.: Вид-во Київ. ун-та, 1963. — 480 с.
6. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 1987. — 840 с.
7. Куйбин П.А., Окулов В.Л. Одномерные решения для течений с винтовой симметрией // Теплофизика и аэромеханика. — 1996. — 3, № 4. — С. 311—315.
8. Мелешко В.В., Константинов М.Ю. Динамика вихревых структур. — К.: Наук. думка, 1993. — 268 с.

Текст статтіРозмір
2011-4-26.pdf207.49 КБ