Дослідження можливості передачі сигналу COFDM радіорелейною лінією

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень при передачі сигналу COFDM по радіорелейній лінії з використанням обладнання “Еврика” в діапазоні частот 12,75–13,25 ГГц. Досліджено вплив нелінійних спотворень у передавальному блоці на спектр вихідного сигналу при зміні рівня вхідної потужності. Розроблено схему проведення вимірювання нелінійних спотворень каналу передавання радіорелейної станції. Оцінено порогову чутливість приймального тракту та розраховано дальність зв’язку радіорелейної лінії. Зроблено порівняльний аналіз дальності зв’язку та швидкості передачі даних радіорелейних ліній з використанням модуляції QPSK та OFDM. Показано, що завдяки вищим енергетичним і спектральним характеристикам радіорелейна лінія з використанням OFDM за інших однакових умов має більш ніж удвічі вищу швидкість передачі даних і в два–чотири рази більшу дальність зв’язку порівняно з радіорелейною лінією з використанням QPSK модуляції.

Рік видання: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
621.396.43
С. 7–10. укр. Іл. 3. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Наритник Т.М., Волков В.В., Уткін Ю.В. Радіорелейні та тропосферні системи передачі: Навч. посібник. — 2009. — 332 с.
2. Бутенко В.В. Цифровизация сети РРЛ прямой видимости // Вестник связи. — 2009. — № 8. — С. 25—21.
3. Плотников А.А. Система широкополосного ретранслятора для фиксированных сельских систем связи // Электросвязь. — 2004. — № 12. — С. 15—18.
4. Довгун О.О., Коломыцев М.А. Использование OFDM для борьбы с частотно-селективными замираниями в линиях радиорелейной связи // Матер. Междунар. Крым. конф. КрыМиКо’2009. — Севастополь: Вебер. — 2009. — С. 347—348.
5. Ильченко М.Е., Нарытник Т.Н, Казимиренко В.Н. Исследование путей цифровизации аналоговых РРЛ // Матер. 21-й Междунар. Крым. конф. КрыМиКо’2011. — Севастополь: Вебер, 2011. — С. 406—407.

Текст статтіРозмір
2011-5-1.pdf244.29 КБ