Оцінка часу затримки в мережах IP і MPLS при обслуговуванні повідомлень у складних багатотранзитних напрямках зв’язку

Запропоновано аналітичну модель класу гарантованої доставки пакетів у мережах IP/MPLS, призначену для відшукання можливостей прискорення передачі пакетів через транспортну мережу. Виконано порівняльну оцінку ефективності технологій IP і MPLS за часом мережевої затримки в процесі передачі пакетів по складному зіставному шляху. Величина затримки пакетів обраховується як сума затримок по шляху передачі інформації від відправника до адресата. Як змінні параметри використовуються кількість транзитних вузлів, довжина повідомлення (виражена в кількості пакетів), завантаженість ліній мережі. Модель досить проста і може бути використана при проведенні орієнтовних розрахунків, вона дала чіткі критерії доцільних меж використання стеків IP і MPLS.

Рік видання: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
621.39; 004.724
С. 11–20. укр. Іл. 10. Бібліогр.: 4 назви.
Література: 

1. Гольдштейн А.Б. Механизм эффективного туннелирования в сети MPLS // Весник связи. — 2004. — № 2. —С. 4—16.
2. Гольдштейн А.Б., Гольдштейн Б.С. MPLS технология и протоколы. — СПб.: БВХ, 2005. — 304 с.
3. Романов А.И., Фигурный С.С. Повышение эффективности функционирования и защиты информации в VPN-сетях на базе технологии MPLS // Вісник УНДЗ. — 2008. — № 1 — С. 17—25.
4. Документи серії RFC (рекомендації), розроблені комітетом IETF по MPLS: RFC 2702, RFC 3031, RFC 3032, RFC 3033, RFC 3034, RFC 3035, RFC 3036, RFC 3037, RFC 3038, RFC 3107.

Текст статтіРозмір
2011-5-2.pdf529.75 КБ