Дослідження вигоряння сумішей антрациту і газового вугілля

Досліджено вплив газового вугілля на вигоряння його суміші з антрацитом у факелі. Досліди проводилися в Інституті вугільних енерготехнологій НАН України на установці ВГП-100В, що моделює процеси, які відбуваються в зоні запалювання запальниковим пристроєм та в нижній радіаційній частині топки. Спалювались суміші з додаванням 10, 20 і 30 % газового вугілля до антрациту від сумарної маси, а також окремі види вугілля. Доведено можливість покращення вигоряння вуглецю суміші. Експерименти підтверджують існування синергічного ефекту в процесах горіння сумішей вугілля різного ступеня метаморфізму.

Рік видання: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
662.6
С. 27–30. Іл. 2. Табл.. 3. Бібліогр.: 4 назви.
Література: 

1. Майстренко О.Ю., Дунаєвська Н.І, Провалов О.Ю. Звіт про науково-дослідну роботу “Аналіз існуючих та розробка нових технічних рішень зі збільшення діапазону регулювання потужності котлоагрегатів ТПП-210А енергоблоків 300 МВт”. — 2010. — С. 55 (№ держреєстрації 0110U005144).
2. Досвід експериментального спалювання вугілля Г/А на Трипільській ТЕС / В.Г. Дєдов, О.М. Коземко, М.В. Чернявський та ін. // Енергетика та електрифікація. — 2010. — № 6. — С. 21—25.
3. Исследование стабильности горения смесей углей марок Т и АШ / И.В. Бесценный, Д.Л. Бондзик, Т.С. Щудло и др. //Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2011. — № 2. — С. 7—11.
4. Чернявский Н.В., Дунаевская Н.И. Динамика конверсии малометаморфизированных углей при газификации в потоке // Труды Всесоюзн. симпоз. “Проблемы газификации углей”. — Красноярск: КАТЭКНИ-Иэнергетики, 1991. — С. 76—83.

Текст статтіРозмір
2011-5-4.pdf220.87 КБ