Підвищення ефективності ГПТУ “Водолій” охолодженням повітряного потоку в компресорі

Проаналізовано застосування контактного способу охолодження циклового повітря для газопаротурбінної установки “Водолій” (ГПТУ “Водолій”). Для розрахунку використано робочі параметри реальної ГПТУ “Водолій” потужністю 16 МВт. Показано можливість реалізації процесу охолодження циклового повітря газотурбінного двигуна за допомогою перегрітої води. Розроблено процес охолодження циклового повітря надлишковою насиченою водою в перехіднику між компресорами низького та високого тиску. Визначено кількість води, яка повністю випаровується в межах встановленої в перехідник насадки, що виключає скидання крапельної рідини на внутрішню поверхню корпусу компресора. Для інтенсифікації процесу охолодження на статичній ділянці запропоновано встановити сітчасту насадку, що дає змогу здійснювати глибоке охолодження повітря до початку процесу безпосереднього стиснення. Комплексна реалізація розглянутих процесів веде до підвищення потужності ГПТУ “Водолій” на 25 % та збільшення її ККД на 4 %.

Рік видання: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
621.43
С. 31–34. Іл. 3. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Романов В.И., Дикий Н.А., Жирицкий О.Г и др. Изменение характеристик ГТД при впрыске воды на вход в компрессор // Изв. акад. инженерных наук Украины: Сб. “Машпроект — 45 лет”, 1999. — Вып. 1. — С. 155—159.
2. Середа С.О., Гельмедов Ф.Ш., Мунтянов И.Г. Экспериментальное исследование влияния впрыска воды во входной канал многоступенчатого осевого компрессора на его характеристики // Теплоэнергетика. —2004. — № 5. — С. 66—71.
3. Ануров Ю.М., Пеганов А.Ю., Скворцов А.В. и др. Расчетное исследование влияния впрыска воды на характеристики компрессора газотурбинной установки ГТ-009 //Теплоэнергетика. — 2006. — № 12. — C. 19—24.
4. Арсеньев Л.В., Беркович А.Л. Параметры газотурбинных установок с впрыском воды в компрессор // Теплоэнергетика. — 1996. — № 6. — C. 18—22.
5. Скворцов А.В. Повышение параметров газотурбинных установок путём впрыска воды в проточную часть и оптимизации рабочего процесса в компрессоре: Автореф. дис. … канд. техн. наук. — СПб., 2010. — 174 с.
6. Cataldi G., Güntner H., Matz C. et al. Influence of High Fogging Systems on Gas Turbine Engine Operation and Performance // J. Eng. Gas Turbines Power. — January 2006. — 128. — P. 135—144.
7. Chaker M. Inlet Fogging of Gas Turbine Engines // Proc. of ACME TURBO EXPO 2000, June 3—6. — Amsterdam, 2002. — P. 113—138.
8. Дикий Н.А., Пятничко А.И., Карп И.Н. Производство электрической и тепловой энергии по газопаровому циклу на комбинированном угольном и газовом топливе // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2006. — № 2. — C. 3—7.
9. Дикий М.О., Уваричев О.М., Соломаха А.С. Новітня газопаротурбінна технологія “Водолій” для виробництва механічної (електричної) і теплової енергії та її впровадження в енергетичному комплексі України // Енергетика, економіка, технології, екологія. — 2009. — № 1. — С. 16—19.
10. Дикий Н.А. Судовые газопаротурбинные установки. — Л.: Судостроение, 1978. — 262 с.
11. Шкляр В.И. Интенсификация тепломассообмена в контактном конденсаторе с сетчастой насадкой: Автореф. дис. … канд. техн. наук. — К., 2003. — 154 с.

Текст статтіРозмір
2011-5-5.pdf222.45 КБ