Використання льодяної стіни для опалення буферної зони будівлі теплотою кристалізації води та визначення часу її плавлення в період відлиг

Розглянуто використання льодяної огорожі (стіни) буферної зони будівлі з метою зменшення теплових втрат із житлової зони при кристалізації води, що тече плівкою по зрошуваній внутрішній чи зовнішній поверхні льоду. Така конструкція не вимагає періодичного видалення льоду. Розраховано температури й інші термічні характеристики в умовах без зрошення та з ним. Зі збільшенням термічного опору теплопередачі житлової зони ефективність використання теплоти кристалізації води для опалення буферної зони зростає. Визначено час нагрівання та плавлення стіни в період відлиг експериментально та розрахунками. Розрахунки в умовах вільної конвекції дають більш ніж у два рази занижені результати відносно шару льоду, що розтанув. Експериментальний зразок льодяної стіни було досліджено на зрошення водою взимку.

Рік видання: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
697.4:621.58
С. 35–39. Іл. 2. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Пуховий І.І. Безпосереднє використання теплоти довкілля в системах тепло- і холодопостачання // Техн. електродинаміка. — 2003. — Тем. вип. — С. 31—33.
2. Пуховий І.І., Безродний М.К., Мхітарян Н.М., Кудря С.О. Економія природного газу при заміні котлів тепловими насосами та використання теплоти кристалізації води, як альтернативи теплоті ґрунту // Відновлювана енергетика. — 2006. — № 1. — С. 15—19.
3. Пуховий І.І. Аналіз теплообміну в процесі зростання льодяних бурульок, що використовуються для акумулювання природного холоду та підігріву повітря в системах теплопостачання // Відновлювана енергетика. — 2007. — № 1. — С.16—19.
4. Патент СССР № 1388665А1, F24D 15/00. Система отопления здания / Пуховой И.И. — Опубл. 14.03.88, Бюл. 14.
5. Патент України на корисну модель № 46112, F24D 15/00. Спосіб опалення будівлі під час морозів з використанням холодної води / Пуховий І.І., Приймак К.О. — Опубл. 10.12.2009; Бюл. № 23.
6. Пуховой И.И. Система отопления зданий без теплового насоса с использованием природной холодной воды // Промышленная теплотехника. — 1992. — 14, № 1-3. — С. 57—61.
7. Дранік Т.В., Пуховий І.І. Експериментальне дослідження нагрівання та танення льодяної пластини в умовах вільної конвекції // Тези доп. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, 18—22 квітня 2011 р., ТЕФ, НТУУ “КПІ”. — К.: НТУУ “КПІ”, 2011. — С. 206.

Текст статтіРозмір
2011-5-6.pdf258.63 КБ