Керування конвертерною плавкою в умовах енергозберігаючої технології

Створено модель керування температурним режимом ванни конвертера для різних конструкцій фурм на основі теоретичного обґрунтування процесів окиснення вуглецю й аналізів процесів тепловиділення, що проходять при цьому. Проведено аналіз наявних методів регулювання конвертерного процесу за енергозберігаючою технологією. Досліджено вплив відстані фурми до рівня спокійного металу на теплові характеристики ванни. Проаналізовано методи керування продувки конвертера одно- і двоконтурними фурмами. Наведено результати промислової перевірки запропонованих методів керування. Показано залежність ступеня допалювання монооксиду вуглецю у порожнині конвертера від середньозваженої за продувку висоти фурми над рівнем розплаву та вплив відстані фурми до рівня спокійної ванни на її температуру для 350-тонного конвертера.

Рік видання: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
669.184.244.66.012.1
С. 65–69. Іл. 2. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Чернега Д.Ф., Богушевський В.С., Готвянський Ю.Я. Основи металургійного виробництва металів і сплавів: Підруч. — К.: Вища шк., 2006. — 504 с.
2. Бойченко Б.М., Охотський В.Б., Харлашин П.С. Конвертерне виробництво сталі: теорія, технологія, якість сталі, конструкції агрегатів, рециркуляція матеріалів і екологія: Підруч. — Дніпропетровськ: РВА “ДніпроВАЛ”, 2004. — 454 с.
3. Бигеев А.М. Металлургия стали. Теория и технология плавки стали. — Челябинск: Металлургия, 1988. — 480 с.
4. Чернятевич А.Г., Сигарев Е.Н., Чернятевич И.В. Новые разработки конструкций кислородных фурм и способов продувки ванны 160-т конвертеров ОАО “АрселорМиттал Кривой Рог” // Теория и практика металлургии. — 2010. — 2, № 1 — С. 31—38.
5. Богушевский В.С., Литвинов Л.Ф., Рюмшин Н.А. Математические модели и системы управления конвертерной плавкой. — К.: НПК “Киевский институт автоматики”, 1998. — 304 с.
6. Богушевский В.С., Сергеева Е.А., Жук С.В. Динамическая модель управления температурным режимом конвертерной ванны // Металл и литье Украины. — 2011. — № 5 (216). — С. 24—28.
7. Богушевський В.С., Сухенко В.Ю., Сергеєва К.О. Система прийняття рішень при керуванні киснево-конвертерною плавкою // Нові технології. — 2009. — № 1. — С. 98—101.
8. Богушевский В.С., Рюмшин Н.А., Сорокин Н.А. АСУ ТП производства стали в конвертерах. — К.: Техніка, 1991. — 180 с.
9. Чернятевич І.В. Розробка комплексної ресурсо- та енергозберігаючої технології продувки конвертерної ванни і нанесення шлакового гарнісажу на футерівку агрегату: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. — Дніпродзержинськ, 2011. — 22 с.

Текст статтіРозмір
2011-5-10.pdf233.08 КБ

Тематичні розділи журналу

,