Узагальнена форма закону збереження кількості руху в класичній механіці

Із закону збереження енергії для замкнутої механічної системи отримано узагальнену форму закону збереження імпульсу, що відображає одночасну зміну швидкостей і прискорень поступального й обертального рухів під час взаємодії та силового навантаження тіл скінченних розмірів, а також відповідає умові балансу потужностей сил і моментів. Показано, що закони збереження поступального і обертального рухів у традиційній постановці Ньютона–Ейлера є частинним випадком сформульованої узагальненої форми. Отримані результати теоретично обґрунтовують принцип реактивного руху без відкидання маси при створенні “безопорних” двигунів.

Рік видання: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
531.3
С. 107–109. Іл. 3. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 1. — М.: Наука, 1973. — 704 с.
2. Павловский М.А. Теоретическая механика. — К.: Техника, 2002. — 468 с.
3. Цыбенко А.С., Конюхов А.С. Имитационные динамические модели жидкостных ракет-носителей. — К.: НТУУ “КПИ”, 2008. — 232 с.
4. Турышев М.В. О движении замкнутых систем, или при каких условиях не выполняется закон сохранения импульса // Естественные и тех. науки. — 2007. — № 3 (29). — С. 28—41.
5. Турышев М.В. К вопросу о законе сохранения импульса. — М.: ООО “ВЕЛМА”, 2007. — 49 с. — [Деп. в ВИНИТИ 12.03.07, №233-В2007].
6. Меньшиков В.А., Дедков В.К. Тайны тяготения. — М.: НИИ КС, 2007. — 332 с.

Текст статтіРозмір
2011-5-18.pdf196.33 КБ

Тематичні розділи журналу

,