Схемо-технічні критерії ефективності незображуючих волоконно-оптичних систем

Запропоновано схемо-технічні критерії ефективності НВОС, які пов’язані з перетворюючими операторами енергетичного та інформаційного каналів системи. Аналітичне обчислення запропонованих критеріїв здійснюється рейтрейсинговим методом з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Схемо-технічні критерії можуть слугувати інструментом структурно-параметричної оптимізації НВОС. Застосування запропонованих аналітичних схемо-технічних критеріїв дає можливість не тільки оперативно оцінювати ефективність конкретної технічної реалізації незображуючої волоконно-оптичної системи для МІКМ як у цілому, так і її окремих елементів, але й здійснювати порівняльний аналіз конкуруючих схемних рішень НВОС.

Рік видання: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
681.7.068
110–114. Іл. 3. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Biomedical Photonics Handbook / Ed. Tuan Vo-Dinh. — Florida: CRC Press, 2003. — 1864 p.
2. Денисов М.О. Класифікація волоконно-оптичних систем для мінімально інвазивної клінічної медицини // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Приладобудування. — 2006. — № 32. —С. 146—152.
3. Wagnieres G.A., Star W.M., Wilson B.C. In vivo Fluorescence Spectroscopy and Imaging for Oncological Applications // Photochemistry and Photobiology. — 1998. — 68, N 5. — P. 603—632.
4. Vakulovskaya E.G. Photodynamic therapy and fluorescence diagnostics of head and neck cancer with secondgeneration photosensitizers // Proc. SPIE. — 2005. — 5973. — P. 65—70.
5. Мосягин Г.М., Немтинов В.Б. Преобразование сигналов в оптико-электронных приборах систем управления летательными аппаратами. — М.: Машиностроение, 1980. — 176 с.
6. Денисов М.О. Фізичні аспекти математичного моделювання взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами // Оптико-електроні інформаційно-енергетичні технології. — 2011. — № 1 (21). — С. 76—81.
7. Denisov N.A., Griffin S.E. Contact fiber probes for in-vivo optical spectroscopy: comparative analysis // Proc. SPIE. — 1998. — 325. — P. 44—55.
8. Denisov N.A. Comparison of competing fiber optic probes for tissue fluorescence analysis // Ibid. — 2000. — 4161. — P. 234—243.
9. Denisov N.A., Griffin S.E. Optimization of the non-contact fiber delivery systems for clinical laser applications // Ibid. — 2002. — 4609. — P. 148—158.
10. Денисов М.О. Оптичний дистальний інструмент для мінімально інвазивної клінічної медицини // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — № 1. — С. 124—128.
11. Денисов М.О. Системний підхід до розробки волоконно-оптичного інструмента клінічного застосування // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Приладобудування. — 2007. — № 33. — С. 139—146.

Текст статтіРозмір
2011-5-19.pdf255.94 КБ