Редукційне моделювання в середовищі інтеграції

Досліджено проблеми ефективного редукування параметричних логіко-математичних специфікацій класів задач в експлікативні моделі з оракулами. Стосовно основних класів таких специфікацій розроблено параметричні методи декомпозиції задач. Їх основу становлять поняття редукції та h-редукції. Функцію g називають редукцією функції ƒ, якщо справедливою є рівність goƒ=ƒ та  функція g є  h-редукцією функції ƒ, якщо справедливо, що goƒ=ƒoh  де o – операція мультиплікування, що надає упорядкованій парі функцій (g,f) нову функцію gof яка являє собою послідовне виконання вихідних функцій, що узагальнюють собою звичайне множення функцій, а  h  – довільна, але фіксована функція. Значимість цих понять полягає в тому, що вони дають можливість адекватно розкривати логіки задач, на основі яких різні реалізації їх у вигляді тих або інших процедур розв’язання задач, різноманітних алгоритмів, моделей, програм тощо утворюються вже автоматично з гарантованою коректністю.

Рік видання: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
681.3.06
С. 52–58., укр., Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Пойя Дж. Как решать задачу. — М.: Угпедгиз. — 1959. — 208 с.
2. Пуанкаре А. О науке (Раздел. Наука и метод). — М., 1983. — 554 с.
3. Карнап Р. Значение и необходимость. — М.: Изд-во иностр. л-ры, 1958. — 274 с.
4. Редько В.Н. Экспликативное программирование: петроспективы и перспективы // Тр. Первой Междунар. науч.-практ. конф. по программированию Укр-ПРОГ’98 (пленарный доклад). — К., 1998. — С. 22—41.
5. Редько В.Н. Программология: прошлое, настоящее, будущее // Вест. Междунар. Соломонова ун-та. — 1999. — № 1. — С. 23—59.
6. Редько В.Н., Гришко Н.В., Редько И.В. Экспликативное программирование в среде логико-математических спецификаций // Тр. Первой Междунар. науч.-практ. конф. по программированию УкрПРОГ’98 (доклад). — К., 1998. — С. 71—76.
7. Редько И.В., Гришко Н.В. Экспликативное программирование в среде интеграции // Тр. Первой Междунар. науч.-практ. конф. по программированию УкрПРОГ’98 (доклад). — К., 1998. — С. 191—196.
8. Редько И.В. Открыто-замкнутые основания сред интеграции. Часть І // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2010. — № 4. — С. 7—18.
9. Редько В.Н. Основания композиционного программирования // Программирование. — 1979. — № 3. — С. 3—13.

Текст статтіРозмір
2011-5-8.pdf192.65 КБ