Обґрунтування використання коткових гасників у розширеному діапазоні частот

Визначено обмеження у вигляді нерівностей для величини мінімального коефіцієнта тертя ковзання ƒ між взаємодійними елементами коткових гасників, при якому можлива реалізація чистого кочення ролика або кулі по сферичних виїмках їхніх робочих тіл. Аналітично обґрунтовано можливість використання коткових віброгасників у широкому діапазоні частот як при 0<ω0≤1,6  рад/с, так і при ω0>1,6 рад/с на прикладі роликових і кульових гасників. З використанням рівнянь руху робочих тіл досліджуваних гасників з реакцією кінематичної в’язі знайдено умови реалізації руху коткових елементів гасників без ковзання. Встановлено, що ці умови пов’язані з величиною коефіцієнта сухого тертя ƒ між котком і сферичною поверхнею робочого тіла гасника та не накладають обмежень на величину частоти ω0 власних коливань несучого тіла.

Рік видання: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
539.3+534.1
С. 74–78., укр., Іл. 3. Бібліогр.: 16 назв.
Література: 

1. Legeza V.P. Dynamics of Vibroprotection Systems with Roller Dampers of Low-Frequency Vibrations // Strength of materials. — 2004. — 36. — P. 185—194.
2. Legeza V.P. Dynamics of Vibroprotection Systems with a Ball-Type of Low-Frequency Oscillation Absorber // Ibid. — P. 282—290.
3. Legeza V.P. Analytic Determination of the Amplitude-Frequency Characteristic of a Nonlinear Vibroprotective System with Roller Damper // Strength of materials. — 2005. — 37. — P. 214—224.
4. Legeza V.P. Dynamic Model and Optimal Setup of a Vibroprotective System // Mechanics of solids. — 2010. — 45. — P. 194—204.
5. Коренев Б.Г. Динамические гасители колебаний / Докл. на Междунар. симп. “Виброзащита в строительстве”. — Л.: ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, 1984. — 2. — С. 7—17.
6. Кондра М.П., Остроумов Б.В. Опыт применения динамических гасителей колебаний для виброзащиты башен / Докл. на Междунар. симп. “Виброзащита в строительстве”. — Л.: ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, 1984. — 2. — С. 33—34.
7. Остроумов Б.В. Динамический гаситель колебаний в виде перевернутого маятника с демпфированием // Изв. Высших учебных заведений. — Новосибирск, 2002. — № 9. — С. 36—38.
8. Остроумов Б.В. Оснащение высотных сооружений из металла гасителями колебаний // Промышленное и гражданское строительство. — 2002. — № 6. — С. 13—15.
9. Snowdon J.C. Vibration and Shock in Damped Mechanical Systems. — N.Y.: John Willey and Sons, 1968. — 324 p.
10. Пастушенко В.И. Динамические воздействия на железобетонные конструкции при перевозке железнодорожным транспортом: Автореф. дис. … канд. техн. наук. — К.: НИИСК, 1984. — 22 с.
11. Железняков А.Д. Основы расчета и проектирования катковых крепежных устройств для перевозки длинномерных грузов: Автореф. дис. … канд. техн. наук. —Брянск: БИТМ, 1987. — 20 с.
12. Манашкин Л.А. Динамика вагонов, сцепов и поездов при продольных ударах: Автореф. дис. … докт. техн. наук. — Днепропетровск: ДИИТ, 1979. — 42 с.
13. Малов А.Д. Проблема крепления грузов в вагонах /теоретические и экспериментальные исследования, результаты внедрения/: Автореф. дис. … докт. техн. наук. — М.: ВНИИЖТ, 1980. — 32 с.
14. Legeza V.P. Application of the Theory of Roller Shock Absorbers to the Vibroprotection of Transport Structures // Strength of materials. — 2006. — 38. — P. 214—219.
15. Легеза В.П. Віброзахист динамічних систем із котковими гасниками. — К.: Четверта хвиля, 2010. — 280 с.
16. Патент № 53605, Україна, МПК В60Р 7/06, В60Р 3/40, В61D 45/00. Пристрій для перевезення довгомірних вантажів залізницею з роликовими амортизаторами / Легеза В.П., Іванова Ю.І., Легеза Д.В. — Опубл. 11.10.2010; Бюл. № 19.

Текст статтіРозмір
2011-5-12.pdf185.08 КБ

Тематичні розділи журналу

,