Вплив умов відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірних плівок Fe50Pt50 на планарних підкладках SiO2(100 нм)/Si(100)

Вивчено вплив проміжного шару Ag товщиною 3 нм і тривалості відпалу в вакуумі при температурі 600 °С на формування хімічно впорядкованої фази L10(FePt) в нанорозмірній плівковій композиції (НПК) Fe50Pt50(15 нм)/Ag(3 нм)/ Fe50Pt50(15 нм) на планарній підкладці SiO2(100 нм)/Si(100). Досліджено її структуру і магнітні характеристики. Показано, що формування фази L10(FePt) відбувається під час відпалу тривалістю 30 хв. Подальше збільшення тривалості відпалу не призводить до фазових перетворень. Встановлено, що досліджувана НПК є магнітно-анізотропною. Зерна з віссю легкого намагнічування, орієнтованою паралельно до поверхні зразка, досягають магнітного насичення, на відміну від зерен, вісь легкого намагнічування яких орієнтована перпендикулярно до поверхні плівки.

Рік видання: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
539.216.2:661.685
С. 79–83., укр., Іл. 6. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Carbucicchio M., Ciprian R., Palombarini G. Morphological and microstructural study of L10-ordered FePt and L10-FePt/Fe ultrathin films grown by UHV e-beam evaporation technique // J. of Magnetism and Magnetic Materials. — 2010. — 322. — P. 1307—1310.
2. Microstructure and magnetic properties of L10-FePt thin films prepared under high pressures / Xiaohong Li, Fengqing Wang, Yanguo Liu et al. // Applied Physics Letters. — 2009. — 94. — P. 172512 (1—3).
3. Wang B., Barmak K., Klemmer T.J. A1 to L10 transformation in FePt films with ternary alloying additions of Ag and Au // IEEE Transactions of Magnetics. — 2010. — 46, N 6. — P. 1773—1776.
4. Perpendicular FePt-based exchange-coupled composite media / D. Makarov, J. Lee, C. Brombacher et al. // Applied Physics Letters. — 2010. — 96. — P. 062501 (1—3).
5. On the relationship of magnetocrystalline anisotropy and stoichiometry in epitaxial L10 CoPt (001) and FePt (001) thin films / K. Barmak, J. Kim, L.H. Lewis et al. // J. Appl. Physics. — 2005. — 98. — P. 033904 (1—7).
6. Исследования тонких пленок FePt, синтезированных методом последовательного распыления / А.С. Камзин, Е.В. Снеткова, З. Янг и др. // Письма в ЖТФ. — 2008. — 34, вып. 1. — С. 57—64.
7. Index by Strukturbericht Designation. — http://cst-www. nrl.navy.mil/lattice/struk/index.html
8. Yan M.L., Powers N., Sellmyer D.J. Highly oriented nonepitaxially grown L10 FePt films // J. Appl. Physics. — 2003. — 93, N 10. — P. 8292—8294.

Текст статтіРозмір
2011-5-13.pdf917.69 КБ

Тематичні розділи журналу

,