Розробка методу розрахунку дифракційних лінз

Розроблено метод розрахунку дифракційних лінз із заданим коефіцієнтом пропускання, який дає змогу визначити конструктивні параметри дифракційних лінз. Запропоновано метод розрахунку дифракційних лінз на прикладі одного із можливих варіантів коефіцієнта пропускання лінзи. Показано, що лінза із таким параметром працює як зонна пластинка Френеля. Проведено аналіз розподілу інтенсивності, сформованого такою пластинкою. Показано, що зі збільшенням номера фокуса інтенсивність у фокусі зменшується, а найбільша інтенсивність спостерігається для головного фокуса. Положення фокусів залежить від довжини хвилі, ширини смуг і номера фокуса, а інтенсивність залежить від кількості смуг і положення фокуса. Ширина смуг визначається параметром модуляції пропускання дифракційної лінзи і довжиною хвилі.

Рік видання: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
535.42
С. 115–119., укр., Іл. 3. Бібліогр.: 4 назви.
Література: 

1. Diffractive Optics: Design, Fabrication, and Test / D.C. O’Shea, T.J. Suleski, A.D. Kathman, D.W. Prather. — Washington: SPIE-Press, 2004. — 254 p.
2. Дифракционная компьютерная оптика / Под ред. В.А. Сойфера. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. — 736 с.
3. Bao N.K., Chen Zhongyu, Chen Yansong. Adjacent sequence iteration method for designing a diffractive element with function of long focal depth // Optical Engineering. — 2004. — 43, N 10. — P. 2348—2352.
4. Колобродов В.Г., Тимчик Г.С. Дифракційна теорія оптичних систем. — К.: НТУУ ”КПІ”, 2011. — 140 с.

Текст статтіРозмір
2011-5-20.pdf219.39 КБ