Числовий метод аналізу поля яскравості дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери

Розроблено новий числовий метод аналізу дифузного випромінювача на базі інтегруючої сфери, що дає змогу здійснювати оцінювання параметрів сформованого випромінювачем поля яскравості з урахуванням впливу мікро- і макроелементів його конструкції та джерел випромінювання. Метод засновано на геометричних законах розповсюдження променів у просторі, їх дзеркального і дифузного відбивання від поверхні сфери і її елементів, таких як “горб”, “яма”, “загорожа”, “пляма”. Показано можливість використання запропонованого методу комбінуванням названих вище елементів для моделювання джерел випромінювання, наприклад світлодіодів. Показано ефективність використання числового методу для аналізу і проектування прецизійних дифузних випромінювачів. Наведено результати тестового розрахунку, які добре узгоджуються з експериментальними результатами дослідження.

Рік видання: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
528.7:629.78
С. 120–127., укр., Іл. 4. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Голубь Б.І., Котюк А.Ф., Кузин А.Ю. Основы обеспе-чения единства оптико-физических измерений. — М.:Горячая линия-Телеком, 2006. — 152 с.
2. Comparison of CNES spherical and NASA hemispherical large aperture integrating sources. I. Using a laboratory transfer spectroradiometer / B. Guenther, J. McLean, M. Leroy, P. Henry // Remote sens. of Environ. — 1990. — 31, N 2. — P. 85—95.
3. Михеенко Л.А., Боровицкий В.Н. Излучатель переменной яркости на основе сопряженных интегрирующих сфер // Технология и конструирование в электрической аппаратуре. — 2006. — № 6 (66). — С. 61—64.
4. Об особенностях измерения потока излучения светодиодов с помощью фотометрического шара / М.Ю. Сахновский, С.Г. Гуминецкий, В.Е. Кравцов и др. // Оптика и спектроскопия. — 1979. — 46, вып. 3. — С. 515—523.
5. Міхеєнко Л.А., Гордієнко Ю.О. Метрологічний аналіз дифузного випромінювача змінної яскравості на основі спряжених інтегруючих сфер // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2009. — № 5. — С. 82—95.
6. Міхеєнко Л.А., Тимофєєв О.С. Метрологічний аналіз дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. —2011. — № 2. — С. 130—137.
7. Міхеєнко Л.А. Енергетичне калібрування оптико-електронних систем дистанційного зондування Землі високої роздільної здатності // VII Міжнар. наук.-техн. конф. “Приладобудування: стан і перспективи”. — К.: НТУУ “КПІ”, 2009. — С. 42.
8. Міхеєнко Л.А., Тимофєєв О.С. Теорія дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. - 2011. — № 1. — С. 129—135.

Текст статтіРозмір
2011-5-21.pdf407.32 КБ