Допустимі похибки аберометрії ока

Досліджено вплив аберацій оптичної системи ока на дифракційне зображення двох точок на сітківці, які розміщені на межі просторового розділення за правилом Релея. Використано діаметр отвору зіниці 3 мм, при якому нормальне око має найвищу гостроту зору. Встановлено, що найбільша величина СКВ хвильової аберації, при якій зберігається нормальна просторова роздільна здатність ока, становить 0,1 довжини хвилі. Обґрунтовано критерій допустимих похибок аберометрії ока і знайдено формули розрахунку допустимих похибок відтворення амплітуд абераційних мод при аберометрії в зоні зіниці, діаметр якої перевищує 3 мм.

Рік видання: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
617.75-535
С. 135–145., укр., Іл. 2. Табл. 3. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Сокуренко В.М., Тимчик Г.С., Чиж І.Г. Око людини та офтальмологічні прилади: Навч. посіб. — К.: ІВЦ “Вид-во “Політехніка”, 2009. — 260 с.
2. New Technology: Performance of a New Binocular Wavefront Aberrometer Based on a Self-imaging Diffractive Sensor / L. Warden, Y. Liu, P.S. Binder et al. // J. of Refractive Surgery. — 2008. — 24, N 2. — P. 188—196.
3. Comparison of Internal and Total Optical Aberrations for 2 Aberrometers: iTrace and OPD Scan / Jung Bin Won, Sun Woong Kim, Eung Kweon Kim et al. // Korean Journal of Ophthalmology. — 2008. — 22. — P. 210—213.
4. Handbook of Optical Design / Eds. D. Malacara, Z. Malacara. — 2nd ed. — Mexico; New York; Basel: Edition Centro de Investigaciones en Oprica, 2004 . — P. 255.
5. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. — М.: Наука, 1970. — 856 с.
6. Standards for reporting the optical aberrations of eyes / L.N. Thibos, R.A. Applegate, J.T. Schwiegerling, R. Webb // J. Refract Surg . — 2002. —18, N 5. — P. 652—660.
7. Родионов С.А. Автоматизация проектирования оптических систем. — Л.: Машиностроение, 1982. — 270 с.
8. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. — М.: Наука. Глав. ред. физ.-мат. лит-ры, 1969. — 576 с.

Текст статтіРозмір
2011-5-23.pdf830.09 КБ