Дослідження тайм-ауту повторної передачі транспортного з’єднання в радіомережах, що самоорганізуються

Розглянуто ключовий аспект забезпечення надійності транспортного рівня мереж на основі стека TCP/IP, такий як тайм-аут повторної передачі даних. Вказано механізми підвищення ефективності транспортного з’єднання за рахунок адаптації тайм-ауту повторної передачі протоколу транспортного рівня до умов функціонування радіомереж, що самоорганізуються. Основою запропонованого нового методу визначення часу тайм-ауту повторної передачі пакетів є обчислення часу тайм-ауту для кожного маршруту окремо, а не сукупного часу очікування пакетів-квитанцій. Це дає змогу для мереж, що самоорганізуються, обчислювати таку кількість тайм-аутів, скільки маршрутів знайдено до кінцевого отримувача. Доведено, що такий підхід дає можливість істотно зменшити час очікування у разі втрат пакетів і повторної їх передачі, а отже, підвищує загальну пропускну здатність транспортного з’єднання.

Рік видання: 
2011
Номер: 
6
УДК: 
627.372
С. 7—10. Іл. 1. Табл. 4. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. RFC 1122. Requirements to Internet Hosts / Ed.R. Braden. — IETF, 1989. — 116 p.
2. Scalability Issues in Ad-Hoc Networks: Metrical Routing vs. Table-Driven Routing Wireless Personal Communications / Y. Ben-Asher, Sh. Feldman, M. Feldman, P. Gurfil. — 2010. — N 52. — P. 423—447.
3. Gong M.X., Midkiff S.F., Mao S. A Cross-layer Approach to Channel Assignment in Wireless Ad Hoc Networks // Mobile Network Applications. — 2007. — N 12. — P. 43— 56.
4. ATP: A Reliable Transport Protocol for Ad-hoc Networks / K. Sundaresan, V. Anantharaman, H.-Yu. Hsieh, R. Sivakumar // MobiHoc’03, June 1—3, 2003, Annapolis, Maryland, USA. — Maryland, 2003. — P. 64—75.
5. RFC 793. Transmission Control Protocol. — IETF, 1981. — 85 p.

Текст статтіРозмір
2011-6-1.pdf231.77 КБ