Термодинамічна ефективність теплонасосних систем повітряного опалення

Розглянуто дві найпоширеніші системи опалення на основі повітряних теплових насосів: схему повітряного опалення з вентиляцією і так звану спліт-систему. Проаналізовано особливості цих систем опалення, їх термодинамічну ефективність за різних умов експлуатації. Наведено результати аналізу роботи теплонасосних систем повітряного опалення, отримано значення коефіцієнта використання енергії для таких систем, виконано їх порівняльний аналіз. Зроблено висновки щодо ефективності використання теплових насосів у системах повітряного опалення, які показали, що теплонасосна схема повітряного опалення з вентиляцією практично не поступається за своєю ефективністю схемі у вигляді спліт-системи. Отримані результати будуть використані надалі для порівняння таких систем повітряного опалення з подібними, але більш складними системами.

Рік видання: 
2011
Номер: 
6
УДК: 
621.577+697.1
С. 30—35. Іл. 7. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. О рациональном использовании теплонасосных технологий в экономике Украины / Ю.М. Мацевитый, Н.Б. Чиркин, Л.С. Богданович, А.С. Клепанда // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2007. — № 3. — С. 20—31.
2. Ефимов Н.Н., Малышев П.А. Перспективы использования тепловых насосов в энергообеспечении промышленных и коммунальных предприятий // Теплоэнергетика. — 2009. — № 11. — С. 30—33.
3. Колесниченко Н.В., Константинов Г.Е., Дмитренко М.А. Оценка целесообразности использования тепловых насосов в Украине // Промышленная теплотехника. — 2011. — № 5. — С. 67—73.
4. Ивахненко С. Воздушное отопление: системы и оборудование // Аква-Терм. — 2009. — № 1. — С. 8—12.
5. Безродний М.К., Галан М.А. Енергетична ефективність системи вентиляції з використанням рекуператора та теплового насосу // Техническая теплофизика и промышленная теплотехника. — 2011. — № 3. — С. 3—15.
6. Безродний М.К., Галан М.А. Енергетична ефективність теплонасосної системи вентиляції з рекуператором теплоти і рециркуляцією відпрацьованого повітря // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — № 2. — С. 16—19.
7. Морозюк Т.В. Теория холодильных машин и тепловых насосов. — Одесса: Студия “Негоциант”, 2006. — 712 с.

Текст статтіРозмір
2011-6-4.pdf288.75 КБ