Дослідження причин електричного перекриття підтримуючих ізолюючих підвісок середньої фази повітряної лінії електропередачі

Розглянуто дві можливі причини перекриття ізолюючої підвіски середньої фази: недосконалість конструкції тарілчастого ізолятора та вплив конструкцій опор лінії електропередачі на напруженість поля в гірлянді ізоляторів. Виконано експериментальні та теоретичні дослідження електричного поля гірлянд тарілчастих ізоляторів повітряних ліній 330 кВ. За результатами розрахунку тривимірного електричного поля методом скінченних елементів вперше показано, що більш часте перекриття гірлянд ізоляторів середньої фази зумовлене тим, що спад напруги на останньому ізоляторі середньої фази більший, ніж для гірлянд крайніх фаз. Запропоновано заходи для зменшення нерівномірності розподілення напруги на ізоляторах гірлянд середньої фази.

Рік видання: 
2011
Номер: 
6
УДК: 
621.314
С. 36—41. Іл. 6. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Вдовико В.П. Частичные разряды в диагностировании высоковольтного оборудования. — Новосибирск: Наука, 2007. — 156 с.
2. Кім Єн Дар. Методологічні основи удосконалення високовольтних лінійних ізоляторів та методів їх випробувань: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.09.13. — НТУ “ХПІ”. — Х., 2003. — 32 с.
3. Шевченко С.Ю., Окунь А.А. Моделирование электрического поля стеклянного изолятора ВЛ 110 кВ // Вісник НТУ “ХПІ”. Тем. вип. “Енергетика: надійність та енергоефективність”. — 2011. — № 3 — С. 136—143.
4. Справочник по электротехническим материалам: В 3-х т. /Под ред. Ю.В. Корицкого и др. — 3-е изд., перераб. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — Т. 2. — 464 с.
5. www.comsol.com

Текст статтіРозмір
2011-6-5.pdf514.48 КБ