Порівняльний аналіз підготовки малогрупових констант з розподілом температури теплоносія по радіусу касети та з використанням її осередненого значення

Вивчено вплив врахування розподілу температури теплоносія по радіусу ТВЗ на величини макроскопічних перерізів взаємодії за допомогою програмних продуктів SolidWorks та WIMSD-5B. Макроскопічні перерізи взаємодії визначалися залежно від композиції палива, його вигоряння, положення органів регулювання, густини та температури теплоносія, температури палива та концентрації рідкого поглинача. Методика підготовки даних полягала в осередненні вказаних параметрів палива і теплоносія по перерізу ТВЗ. Проведені дослідження показали, що врахування розподілу температури теплоносія по перерізу ТВЗ суттєво не вплинуло на гомогенізовані макроскопічні характеристики системи в “тепловій” області енергій, але виявило серйозний вплив на характеристики у “швидкій” області енергій нейтронів і на деякі ефекти реактивності. Отримані результати свідчать про необхідність подальшого проведення досліджень в цьому напрямі.

Рік видання: 
2012
Номер: 
1
УДК: 
621.039.50
С. 13—18. Іл. 8. Табл. 1. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Гальченко В.В., Неделин О.В. Сравнительный анализ подготовки малогрупповых констант с использованием различных компьютерных кодов. Часть 1 // Ядерная и радиационная безопасность. — Вып. 3, 6. — 2003. — С. 61—68.
2. Гальченко В.В. Сравнительный анализ подготовки данных с использованием различных компьютерных кодов. Часть 2 // Ядерні та радіаційні технології. — 7, № 3-4. — 2007. — С. 29—42.
3. Кучин А.В., Овдиенко Ю.Н., Халимончук В.А. Моделирование расчетного бенчмарка AER для топливной кассеты реактора ВВЄР-440, содержащей гадолиний, с помощью программы HELIOS // Ядерна та радіаційна безпека. — 2(50). — 2011. — С. 7—12.
4. Неделин О.В., Гальченко В.В., Маслов О.Б. Влияние температуры топлива на накопление изотопов плутония в топливе реактора типа ВВЭР // Тр. Одес. политех. ун-та. — Вып. 2(18). — 2002. — С. 58—61.
5. Климов А.Д., Давиденко В.Д., Цибульский В.Ф., Цибульский С.В. Исследование влияния приближений расчетной модели на изменение температурного коэффициента реактивности в ячейке, топливной сборке реактора типа LWR в процессе выгорания топлива // Матер. 7-й Междунар. науч.-техн. конф. “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР”, 17-20 мая 2011 г., Подольск (РФ). — 208 с.
6. Широков С.В. Ядерні енергетичні реактори: Навч. посібник. — К.: НТУУ “КПІ”, 1997. — 280 с.
7. Алямовский А.А., Собачкин А.А., Одинцов Е.В. и др. Solidworks. Компьютерное моделирование в инженерной практике. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 800 с.
8. Дементьєв Б.А. Ядерні енергетичні реактори. — М.: Енергоатомвидат, 1990. — 352 с.
9. Askew J.R., Halsall M.J., Taubman C.J. A General Description of the Lattice Code WIMS // J. of the British Nuclear Energy Society. — 5(1). — 1966. — Р. 564—584.

Текст статтіРозмір
2012-1-2.pdf374.96 КБ