Корозійна стійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т

Наведено результати досліджень хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т. Показано можливість отримання на поверхні сталі 12Х18Н10Т комплексних хромоалітованих покриттів за участю нітриду титану. Нанесення покриттів відбувалося поєднанням двох процесів: фізичного осадження з парової фази нітриду титану та дифузійного хромоалітування, яке проводили порошковим методом у контейнерах з плавким затвором за умов зниженого тиску при температурі 1050 °С протягом 3 год. Досліджено структуру, фазовий та хімічний склади отриманих покриттів. Встановлено вплив бар’єрного шару нітриду титану на склад та структуру покриттів. Хромоалітовані покриття на поверхні сталі 12Х18Н10Т сприяють підвищенню її корозійної стійкості в таких середовищах, як: оцтова кислота в — 4,3, вода — в 5,3 і сода — в 3,2 разу. Отримані покриття є перспективними з точки зору експлуатації в умовах тертя та зношування, дії високих температур та агресивних середовищ.

Рік видання: 
2011
Номер: 
6
УДК: 
621.785
С. 89—95. Іл. 4. Бібліогр.: 16 назв.
Література: 

1. Гольдштейн М.Н., Грачев С.В., Векслер Г.М. Специальные стали. — М.: Металлургия, 1985. — 408 с.
2. Химушин Ф.Ф. Нержавеющие стали. — М.: Металлургия. — 1976. — 798 с.
3. Коломыцев П.Т. Жаростойкие диффузионные покрытия. — М.: Металлургия, 1979. — 272 с.
4. Zheng M., Rapp R.A. Simultaneous Aluminizing and Cromizing of Steels to form (Fe,Cr)3Al Coatings // Oxidation of Metals. — 1998. — 49, N 112. — P. 19—31.
5. Хонг Л., Ланьинь Ю., Синье Л., Сиангуанге Ж. Сопротивление коррозии нержавеющей стали ТР347Н с алитированным слоем // Металловедение и термическая обработка металлов. — 2010. — № 1. — С. 44—47.
6. Коломыцев П.Т., Самойленко В.М. Комбинированное покрытие для лопаток турбин высокотемпературных газотурбинных двигателей // Там же. — 2006. — № 12. — С. 28—31.
7. Ramanathan L.V., Pillis M.F., Fernandes S.M.C. Role of Rare Earth Oxide Coatings on Oxidation Resistence of Cromia-Forming Alloys // J. Materials Science. — 2008. — 43. — P. 530—585.
8. Besmann M.T. Interface Science of Thermal Barrier Coatings // J. Materials Science. — 2009. — 44. — P. 1661—1663.
9. Борисенок Г.В., Васильев Л.А., Волошнин Л.Г. и др. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. Справочник. — М.: Металлургия, 1981. — 424 с.
10. Аршук М.В., Курило Н.А., Хижняк В.Г. та ін. Комплексні покриття за участю титану й алюмінію на сталі ШХ15 // Пробл. тертя та зношування. — 2009. — 51. — С. 123—131.
11. Хижняк В.Г., Аршук М.В., Лоскутова Т.В., Пересенчук Т.А. Структура та властивості твердого сплаву ВК6 з комплексними покриттями за участю азоту титану, алюмінію // Там само. — 2010. — 54. — С. 218—230.
12. Андриевский Р.А. Синтез и свойства пленок фаз внедрения // Усп. химии. — 1997. — № 1. — С. 57—77.
13. Самсонов Г.В., Винницкий И.М. Тугоплавкие соединения: Справочник. — М.: Металлургия. — 1997. — 560 с.
14. Omari I.A. Structural and Moessbauer Spectroscopic studies of Fe0,7−xCrxAl0,3 alloys // J. Magn. Mater. — 2001. — 225. — P. 346—350.
15. Paufler P., Faber I., Zahn G. X-ray Singl Crystal Difraction Investigation on Ni1+x Al1−x // Acta Crystallogr. — 1996. — A52.— P. 234—329.
16. Химия: Справ. изд / В. Шретер, К.-Х. Лаутеншлегер, Х. Бибрак и др.: Пер. с нем. — М.: Химия, 1989. — 648 с.

Текст статтіРозмір
2011-6-13.pdf699.01 КБ

Тематичні розділи журналу

,