Особливості побудови міських мереж передавання даних на базі технології МІТРІС

Наведено можливості побудови міських мереж передавання даних на базі мікрохвильової інтегрованої телерадіоінформаційної системи мультисервісного радіодоступу (технології МІТРІС) із використанням модемів кабельного стандарту DOCSIS. Подано опис i параметри системи та її складових частин: базової станції, ретрансляторів, вторинних концентраторів, абонентської станції. Розглянуто конкурентоспроможність та особливості реалізації міських мереж передавання даних на базі технології МІТРІС у діапазонах частот 10,15—10,30, 10,50—10,65 ГГц. Показано, що запропоновані підходи до побудови таких мереж дають можливість мінімізувати вплив на екосистеми, скоротити споживання матеріалів і енергії.

Рік видання: 
2011
Номер: 
6
УДК: 
621.395
С. 16—29. Іл. 9. Табл. 4. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Ільченко М.Ю., Кравчук С.О. Телекомунікаційні системи широкосмугового радіодоступу. — К.: НВП Наук. думка НАН України, 2009. — 312 с.
2. Шахнович И.В. Современные технологии беспроводной связи. — М.: Техносфера, 2006. — 288 с.
3. Сюваткин В.С., Есипенко В.И., Ковалев И.П. WiMAX-технология беспроводной связи: основы теории, стандарты, применение. — СПб.: Изд-во БХВ-Петербург, 2006. — 368 с.
4. Нарытник Т.Н., Бабак В.П., Ильченко М.Е., Кравчук С.А. Микроволновые технологии в телекоммуникационных системах. — К.: Техніка, 2000. — 304 с.
5. Нарытник Т.Н., Згуровский М.З., Ильченко М.Е. и др. Микроволновые устройства телекоммуникационных систем. — В 2 т. — Т. 1. — Микроволновые устройства телекоммуникационных систем. — К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2003. — 648 с.
6. Брагин А.С., Нарытник Т.Н. Основы управления использованием радиочастотного ресурса. — К.: Основа, 2009 — 680 с.
7. Нарытник Т.Н., Ильченко М.Е. Микроволновые телекоммуникационные технологии и биологическая безопасность // Наука и культура. — 2010. — № 35. — С. 17—39.

Текст статтіРозмір
2011-6-3.pdf299.71 КБ