Структура і магнітні властивості нанорозмірної плівки Fe50Pt50 на планарній підкладці SiO2(100 нм)/Si(001)

Вивчено вплив умов відпалу в вакуумі в інтервалі температур 300—900 °С на формування хімічно впорядкованої фази L10(FePt) в нанорозмірній плівковій композиції (НПК) Fe50Pt50(15 нм)/Ag(3 нм)/Fe50Pt50(15 нм) на планарній підкладці SiO2(100 нм)/Si(001). Досліджено її структуру, морфологію, магнітні характеристики. Показано, що формування фази L10(FePt) відбувається під час відпалу при температурі 700 °С тривалістю 30 с і швидкості нагріву 5 °С/с. Кількість фази L10(FePt) збільшується з підвищенням температури відпалу, що супроводжується утворенням більшої кількості зерен з бажаною текстурою (001) порівняно з кількістю зерен з текстурою (111). Встановлено, що досліджувана НПК є магнітно-анізотропною. Відношення залишкової магнітної індукції Mr до намагніченості насичення Ms, близьке до 1, одержано після відпалу при температурі 700 °С в магнітному полі, прикладеному паралельно до поверхні зразка, з переважаючою відповідною орієнтацією вісі легкого намагнічування. При вищих температурах відпалу відбувається переорієнтація вісі легкого намагнічування перпендикулярно до поверхні зразка.

Рік видання: 
2011
Номер: 
6
УДК: 
539.216.2:661.685
С. 108—113. Іл. 5. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Карабуто А. Новые полупроводниковые технологии Intel: тихая революция. — www.terralab.ru/ system/ 29227
2. Kryder M.H. Future Storage Technologies: A Look Beyond the Horizon // Presentation. Computerworld. Storage Networking World, 3—6 April, 2006. — Manchester Grand Hyatt, San Diego, California, 2006. — Р. 350—358.
3. Structure and magnetic properties of magnetron-sputtered [(Fe/Pt/Fe)]/Au]n multilayer films / Y.S. Yu, Hai-Bo Li, W.L. Li et al. // J. of Magnetism and Magnetic Materials. — 2010. — 322. — P. 1770—1774.
4. Seki T.O., Takahashi Y.K., Hono K. Microstructure and magnetic properties of FePt-SiO2 granular films with Ag addition // J. of Applied Physics. — 2008. — 103. — P. 023910(1—7).
5. Perpendicular FePt-based exchange-coupled composite media / D. Makarov, J. Lee, C. Brombacher et al. // Applied Physics Letters. — 2010. — 96. — P. 062501(1—3).
6. On the relationship of magnetocrystalline anisotropy and stoichiometry in epitaxial L10CoPt (001) and FePt (001) thin films / K. Barmak, J. Kim, L.H. Lewis et al. // J. of Applied Physics. — 2005. — 98. — P. 033904(1—7).
7. Sun A.C., Yuan F.T., Hsu Jen-Hwa. Control of growth and ordering process in FePt(001) film at 300 oC // J. of Physics: Conference Series. — 2010. — 200. — P. 1020099(1—4).
8. Камзин А.С. , Снеткова Е.В., Янг З. Исследования тонких пленок FePt, синтезированных методом последовательного распыления // Письма в ЖТФ. — 2008. — 34, вып. 1. — С. 57—64.

Текст статтіРозмір
2011-6-16.pdf309.94 КБ

Тематичні розділи журналу

,