Нанотехнологічні основи застосування ZrF4 для зміцнення ливарного алюмінієвого сплаву АК12М2

Показано необхідність подальшого розвитку квазістатичних уявлень Б.Б. Гуляєва про макропроцеси у ливарних сплавах. Теоретично обґрунтовано і підтверджено дослідами кількісний вплив частинок нанорозміру фториду цирконію на визначення його оптимального введення та міцності сплаву АК12М2. Запропоновано фізико-хімічні основи сольватної моделі нанорозподілу фториду цирконію — частинок модифікатора ZrF4 у стані статистичної ґратки ливарного алюмінієвого сплаву: одна молекула модифікатора на один кластерносольватний комплекс із n2 числа атомів (Ме) металу-розчинника (алюмінію). Модель додатково враховує невідповідність координаційних чисел цирконію 8 координаційному числу алюмінію 12. Моделі розрахунку оптимального вмісту наночастинок модифікатора ZrF4 (0,5 %) і його нанотехнологічний вплив на зростання міцності сплаву АК12М2 підтверджено експериментально з відносним відхиленням 1—10 %.

Рік видання: 
2011
Номер: 
6
УДК: 
669:541(075.08): 621.46.6
С. 120—124. Табл. 1. Бібліогр.: 15 назв.
Література: 

1. Локтионов-Ремизовский В.А. Разработка нового литейного алюминиевого высокопрочного сплава для корпуса блока цилиндров ДВС. Сообщение 1 // Процессы литья. — 2002. — № 3. — С. 60—68.
2. Чернега Д.Ф., Сороченко В.Ф., Кудь П.Д. Об эффективности модифицирования литейных алюминиевых сплавов скандийсодержащими тугоплавкими соединениями // Там же. — 2001. — № 1. — С. 36—40.
3. Ефимов В.А. Рост кристаллов и термокапиллярный массоперенос при затвердении сплавов // Там же. — С. 5—14.
4. Гуляев Б.Б. Синтез сплавов (Основные принципы. Выбор компонентов). — М.: Металлургия, 1984. — 160 с.
5. Сороченко В.Ф., Чернега Д.Ф., Кудь П.Д. Теоретические основы влияния оксида скандия на флюсовое повышение химического и механического сопротивления литейных алюминиевых сплавов. Сообщение 1 // Процессы литья. — 2002. — № 3. — С. 43—51.
6. Крестов Г.А. Термодинамика ионных процессов в растворах. — 2-е изд., перераб. — Л.: Химия, 1984. — 272 с.
7. Михайленков К.В., Могилатенко В.Г., Лысенко С.И. Формирование структуры алюминия, содержащего дисперсные частицы нитрида титана // Процессы литья. — 2001. — № 1. — С. 40—47.
8. Сороченко В.Ф., Чернега Д.Ф., Кудь П.Д. Физико-химические основы механизма оптимального модифицирования Sc2O3 в составе флюсовой композиции литейного сплава АК5М2. Сообщение 2 // Там же. — 2003. — № 1. — С. 37—41.
9. Сороченко В.Ф., Чернега Д.Ф., Кудь П.Д. Теоретические основы оптимизации содержания Sc2O3 в составе флюсовой композиции для модифицирования литейного сплава МЛ5. Сообщение 4 // Там же. — 2002. — № 4. — С. 14—17.
10. Сороченко В.Ф. Модель модифицирования литейных алюминиевых сплавов // Там же. — 2008. — № 6. — С. 19—27.
11. Шурхал В.Я., Ларін В.К., Чернега Д.Ф. Фізикохімія металургійних систем і процесів. — К.: Вища шк., 2000. — 408 с.
12. Флемингс М. Процессы затвердевания / Пер. с англ. В.Н. Виноградова и др. — М.: Мир, 1977. — 424 с.
13. Сороченко В.Ф., Чернега Д.Ф., Кудь П.Д., Рыбак В.Н. Модель влияния карбамида на содержание водорода в процессах рафинирования литейных алюминиевых сплавов. Сообщение 1 // Процессы литья. — 2011. — № 3. — С. 23—29.
14. Иванченко Д.В., Чернега Д.Ф., Сороченко В.Ф. Модифицирование алюминиевого сплава АК12М2 фторидом и оксидом циркония // Там же. — 2005. — № 1. — С. 27—28.
15. Сороченко В.Ф., Чернега Д.Ф., Кудь П.Д. Физико-химические основы повышения механического сопротивления сплава АК12М2, модифицированного комплексным модификатором. Сообщение 3 // Там же. — 2006. — № 3. — С. 26—31.

Текст статтіРозмір
2011-6-18.pdf165.01 КБ

Тематичні розділи журналу

,