Метрологічні характеристики дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами

За допомогою числового методу виконано аналіз впливу основних елементів ДВ на його метрологічні характеристики і розроблено на цій основі рекомендації щодо проектування прецизійних ДВ нового покоління. Виявлено основні закономірності впливу параметрів поверхні сфери на формоване поле яскравості. Показано, що в усіх випадках положення елемента нерівномірності є найбільш суттєвим фактором впливу на розподіл яскравості вихідної апертури, коливання інших конструктивних параметрів впливають на нерівномірність набагато менше. Проаналізовано вплив параметрів джерела випромінювання на характеристики ДВ. Встановлено, що розміри джерела менше впливають на нерівномірність яскравості, ніж його положення. Розглянуто перспективи покращення метрологічних характеристик ДВ при використанні надяскравих СВД стрічкового типу. Інтегральна яскравість ДВ може перевищувати 950 Вт/(ср⋅м2) при нерівномірності поля яскравості не більше 0,5 % в спектральному діапазоні 0,4—0,7 мкм.

Рік видання: 
2011
Номер: 
6
УДК: 
528.7:629.78
С. 132—138. Іл. 10. Табл. 1. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Голубь Б.І., Котюк А.Ф., Кузин А.Ю. Основы обеспечения единства оптико-физических измерений — М.: Горячая линия-Телеком, 2006. — 152 с.
2. Comparison of CNES spherical and NASA hemispherical large aperture integrating sources. I. Using a laboratory transfer spectroradiometer / B. Guenther, J. McLean, M. Leroy, P. Henry // Remote sens. of Environ. — 1990. — 31, N 2. — P. 85—95.
3. Міхеєнко Л.А. Енергетичне калібрування оптико-електронних систем дистанційного зондування Землі високої роздільної здатності // VII Міжнар. наук.-техн. конф. “Приладобудування: стан і перспективи”. — К.: НТУУ “КПІ”, 2009. — С. 42.
4. Міхеєнко Л.А., Гордієнко Ю.О. Метрологічний аналіз дифузного випромінювача змінної яскравості на основі спряжених інтегруючих сфер // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2009. — № 5. — С. 82—95.
5. Міхеєнко Л.А., Тимофєєв О.С. Числовий метод аналізу поля яскравості дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — № 5. — С. 120—127.
6. Міхеєнко Л.А., Тимофєєв О.С. Теорія дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. 2011. — № 1. — С. 129—135.
7. Міхеєнко Л.А., Тимофєєв О.С. Метрологічний аналіз дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. 2011. — № 2. — С. 130—137.
8. Матеріали по світловипромінюючих діодах. — http://www.cree.com/
9. Спектрофотометрические свойства покрытия из материала “Полихром 1” / С.Г. Гуминецкий, Л.С. Ловинский, Я.П. Марчук и др. // ОМП. — 1990. — № 2. — С. 19—21.

Текст статтіРозмір
2011-6-20.pdf465.55 КБ