Структурний аналіз енергоспоживання й енергозбереження в галузі освіти

Проведено структурний аналіз енергоспоживання об’єктів галузі освіти за напрямами: аналіз використання енергії; питомі показники споживання енергії об’єктами; визначення факторів, що впливають на енергоспоживання вищих навчальних закладів. З використанням даних про енергоспоживання, загальну площу будівель, відмінність умов фактичного року від нормативних визначено питоме енергоспоживання закладів, що надало можливість порівняння цих показників зі світовими аналогами та нормами, подальшого визначення енергоефективності об’єктів. Запропоновано класифікацію вищих навчальних закладів за показниками питомого енергоспоживання для подальшого розроблення підходів і методів оцінювання енергоефективності ВНЗ та їхніх будівель й розвитку засад системи енергоменеджменту галузі освіти в цілому.

Рік видання: 
2011
Номер: 
6
УДК: 
621:658.264
С. 139—147. Іл. 8. Табл. 2. Бібліогр.: 15 назв.
Література: 

1. Бобряков А.В. Мониторинг энергопотребления объектов бюджетной сферы — основы управления энергосбережением отрасли // Изв. ТулГУ Сер. Электроснабжение, электрооборудование и энергосбережение. — Тула, 2006. — С. 7—15.
2. Гнатюк В.И. Оптимизация электропотребления на системном уровне // Электрификация металлургических предприятий Сибири. — Томск: Изд-во ТГУ, 2001. — Вып. 10. — С. 61—72.
3. Табунщиков Ю.А., Бродач М.М. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий. — М.: АВОК-ПРЕСС, 2002. — 194 с.
4. Праховник А.В. Малая энергетика: распределенная генерация в системах энергоснабжения. — К.: Освита Украины, 2007. — 464 с.
5. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. — http://www.mon.gov.ua
6. Наказ МОН від 26.02.2010 р. № 147 “Про затвердження Програми щодо зменшення споживання енергоресурсів навчальними закладами та установами освіти на 2010—2014 рр.”. — http://www.mon.gov.ua/?id=2
7. Фаренюк Г.Г. Основи забезпечення енергоефективності будинків та теплової надійності огороджувальних конструкцій. — К.: Гама-Принт, 2009. — 216 с.
8. ДБН 2.6-31-2006. Теплова ізоляція будівель. — К., 2006. — 69 с.
9. Планування рівня теплоспоживання в бюджетних закладах / В.І. Дешко, О.М. Шевченко, М.М. Шовкалюк, О.М. Верхотуров // Енергетика та електрифікація. — 2008. — № 12. — С. 24—28.
10. Reference values for operational rating in Great Britain and Germany: An overview // ARGE Energieausweise Mitteleuropa. — 2008, 15 April. — www.eu-energy-certificates.de
11. Нижегородский центр энергоэффективности. — http://www.nice.nnov.ru
12. Аналіз нормативів споживання теплоти в Україні та світі / В.І. Дешко, М.М. Шовкалюк, О.М. Шевченко, Ю.В. Шовкалюк // Нова тема. — 2008. — № 2. — С. 6—10.
13. Праховник А.В., Дешко В.І., Шевченко О.М. Аналіз енергетичних показників навчального корпусу // Енергетика та електрифікація. — 2011. — № 4. — С. 58—67.
14. ДБН В 2.2-3—97. Будинки i споруди. Будинки та споруди навчальних закладів. — К., 1997. — 50 с.
15. Loveridge S. Strategies for economic development partnerships with institutions of higher learning. — http://www.municipaltoolkit.org/UserFiles/Loveridge_EN.pdf

Текст статтіРозмір
2011-6-21.pdf475.34 КБ

Тематичні розділи журналу

,