Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти ґрунту

Досліджено оптимальну роботу теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти ґрунту. Виявлено, що при використанні теплоти ґрунту в теплонасосній системі опалення є оптимальний ступінь охолодження соляного розчину у випарнику теплового насоса, якому відповідають мінімальні сумарні затрати електроенергії на теплонасосну систему опалення в цілому. Встановлено, що він в основному залежить від комплексу постійних величин А та слабко залежить від розрахункової температури теплоносія на опалення в діапазоні 30—50 °С, температури соляного розчину на вході до випарника в межах 2—5 °С та температури навколишнього середовища. Отримано співвідношення для визначення оптимального ступеня охолодження соляного розчину у випарнику залежно від комплексу постійних величин А.

Рік видання: 
2012
Номер: 
1
УДК: 
621.577 + 697.1
С. 7—12. Іл. 4. Бібліогр.: 13 назв.
Література: 

1. Горшков В.Г. Тепловые насосы. Аналитический обзор // Справ. пром. оборудования. — 2004. — № 2. — С. 47—80.
2. Ткаченко С.Й., Остапенко О.П. Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 178 с.
3. Гершкович В.Ф. Особенности проектирования систем теплоснабжения зданий с тепловыми насосами. — К.: Укр. Акад. Архитектуры ЧП “Энергоминимум”, 2009. — 60 с.
4. Янтовский Е.И., Пустовалов Ю.В. Парокомпрессионные теплонасосные установки. — М.: Энергоиздат, 1982. — 144 с.
5. Мартыновский В.С. Тепловые насосы. — М.: Госэнергоиздат, 1955. — 190 с.
6. Теплофизические свойства водного раствора этиленгликоля [Електронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.dpva.info/Guide/GuideMedias/Antifreeze/M EGwaterProperties/
7. Оборудование WILO [Електронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.wilo.ua/cps/rde/xchg/ua-ua/layout. xsl/index.htm
8. Некрасова О.А., Синяк Ю.В. Исследование теплонасосных систем отопления (модельный подход) // Теплоэнергетика. — 1986. — № 11. — С. 30—34.
9. Шубин Е.П. Основные вопросы проектирования систем теплоснабжения городов. — М.: Энергия, 1979. — 360 с.
10. Руководство по проектированию и монтажу тепловых насосов Dimplex [Електронный ресурс]. — Режим доступа — http://geowatt.kz/downloads/HP_planning_and_installation_Rus.pdf
11. Технический паспорт Viessmann. Vitocal 300/350. [Електронный ресурс]. — Режим доступа — http://lstik. com.ua/heatpumps/viessmann/pdf/pass_vitocal_300_ 350_4-43kw.pdf
12. Logatherm WPS 6—11 K и WPS 6—17. Документация для планирования и проектирования тепловых насосов. Buderus [Електронный ресурс]ю — Режим доступа: http://www.adeptamasa.com/doc_proect/Logatherm %20WPS_draft.pdf
13. Костиков А.О., Харлампиди Д.Х. Влияние теплового состояния грунта на эффективность теплонасосной установки с грунтовым теплообменником // Енергетика: економіка, технології, екологія. — 2009. — № 1. — С. 32—40.

Текст статтіРозмір
2012-1-1.pdf305.15 КБ