Порівняльний аналіз варіантів схеми системи регулювання випрямленої напруги з вольтододатковими трансформаторами

Виконано порівняльний аналіз найбільш перспективних варіантів схеми системи регулювання вихідної напруги трифазних випрямлячів з вольтододатковими трансформаторами. Зіставлено енергетичні показники різних систем регулювання, досліджено вплив струмів і напруг нульової послідовності. Зроблено висновок про доцільність практичного застосування системи з вольтододатковим трансформатором, вторинні обмотки якого ввімкнені в лінійні проводи з’єднаної трикутником первинної обмотки основного трансформатора.

Рік видання: 
2012
Номер: 
1
УДК: 
621.314.5
С. 27—33. Іл. 8. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Чиженко А.И., Курило И.А. Управление вентильным регулятором переменного напряжения // Технічна електродинаміка. — 2008. — № 6. — С. 36—41.
2. Волков И.В., Чиженко А.И., Курило И.А. Трехфазный вентильно-дроссельный преобразователь переменного напряжения // Праці Ін-ту електродинаміки НАНУ. — 2010. — Вип. 26. — С. 90—94.
3. Чиженко И.М., Руденко В.С., Сенько В.И. Основы преобразовательной техники. — К.: Вища школа, 1983. — 432 с.
4. Розанов Ю.К. Силовая электроника. — М.: Изд. дом МЭИ, 2009. — 632 с.
5. Липковский К. А. Трансформаторно-ключевые исполнительные структуры преобразователей переменного напряжения. — К.: Наук. думка, 1985. — 214 с.
6. Новський В.А., Капличний Н.Н., Голубєв В.В. Застосування трансформаторно-тиристорних перетворювачів багатофункціонального призначення у локальних системах електроспоживання // Силова електроніка та енергоефективність: Зб. наук. пр. — К.: Ін-тут електродинаміки НАНУ, 2011. — С. 33—38.
7. Дослідження та розробка напівпровідниково-трансформаторних перетворювачів для живлення електротехнологічного обладнання / К.О. Липківський, В.В. Мартинов, Ю.В. Руденко и др. // Праці Ін-ту електродинаміки НАНУ. — 2009. — Вип. 23. — С. 72—82.
8. Курило І.А., Грудська В.П. Особливості системи регулювання напруги з вольтододатковим трансформатором, комутованим вентилями // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — № 2. — С. 20—27.

Текст статтіРозмір
2012-1-4.pdf279.4 КБ