Оцінювання сценаріїв розвитку агропромислового сектору АР Крим з застосуванням методології передбачення

Досліджено та формалізовано процеси стратегічного планування. Визначено алгоритм побудови й оцінювання сценаріїв розвитку об’єкта дослідження та його сутностей. Запропоновано методологію розв’язання задачі вибору політик акторів для досягнення бажаного майбутнього стану системи із врахуванням факторів доходів, витрат, можливостей та ризиків. Вона базується на методі аналізу ієрархій та використовує ітераційний процес послідовного застосування прямого і зворотнього процесів цього методу. Запропоновано розв’язання задачі розрахунку ваг акторів опосередковано за впливом акторів на фактори, що враховуються, а саме: збільшення доходів, можливостей та зменшення витрат і ризиків. Застосування методології передбачення для оцінювання потребує інтеграції з іншими підходами до управління економічними системами.

Рік видання: 
2012
Номер: 
1
УДК: 
517:519.816
С. 55—63. Іл. 3. Табл. 3. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Згуровский М.З., Панкратова Н.Д. Системный анализ: проблемы, методология, приложения. — 2-е изд. — К.: Наук. думка. — 2011. — 726 с.
2. Панкратова Н.Д., Недашківська Н.І. Моделі і методи аналізу ієрархій: Теорія. Застосування: Навч. посібник. — К: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2010. — 372 с.
3. Ивченко В.А. К созданию стратегии устойчивого развития Крыма // Системні дослідження та інформаційні. — 2008. — № 3. — С. 31—43.
4. Ивченко В.А. Методология решения проблемы устойчивого развития Крыма // Системні дослідження та інформаційні. — 2008. — № 4. — С. 21—32.
5. Панкратова Н.Д., Недашковская Н.И. Оценивание многофакторных рисков в условиях концептуальной неопределенности // Кибернетика и системный анализ. — 2009 . — № 2. — С. 72—82.
6. Wei C.-C., Chien C.-F., Wang M.-J.J. An AHP-Based Approach to ERP System Selection // Int. J. Production Economics. — 2005. — 96. — P. 47—62.
7. Cebeci U. Fuzzy AHP-Based Decision Support System for Selecting ERP Systems in Textile Industry by Using Balanced Scorecard // Expert Systems with Applications. — 2009. — 36. — P. 8900—8909.
8. Wu C.-S., Lin C.-T., Lee C. Optimal Marketing Strategy: A Decision-Making with ANP and TOPSIS // Int. J. Production Economics. — 2010. — 127. — P. 190—196.
9. Shrestha R.K., Alavalapati J.R.R., Kalmbacher R.S. Exploring the Potential for Silvopasture Adoption in South-Central Florida: an Application of SWOT—AHP Method // Agricultural Systems. — 2004. — 81. — P. 185—199.
10. Mau-Crimmins T., de Steiguer J.E., Dennis D. AHP as a Means for Improving Public Participation: a Pre—Post Experiment with University Students // Forest Policy and Economics. — 2005. — 7. — P. 501—514.
11. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. — М.: Радио и связь, 1991. — 224 с.

Текст статтіРозмір
2012-1-7.pdf354.66 КБ