Наближений регулятор для еволюційного включення субдиференціального типу

Розглянуто задачу оптимальної стабілізації для еволюційного включення субдиференціального типу з неліпшицевою багатозначною функцією взаємодії ε ⋅F (y) , де ε > 0 — малий параметр. За умови, що при ε = 0 задача допускає оптимальний регулятор u [y] , доведено, що формула u [y] забезпечує наближену стабілізацію вихідної задачі при малих ε > 0 . Отримані результати дають можливість розширити арсенал методів розв’язання нескінченновимірних еволюційних задач із розривними і багатозначними коефіцієнтами та, на основі системного підходу, вивчати питання прогнозування й керованості складних об’єктів.

Рік видання: 
2012
Номер: 
1
УДК: 
517.977
С. 64—68. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Лионс Ж.-Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач / Пер. с фр. Л.Р. Волевича. — М.: Мир, 1972. — 588 с.
2. Дюво Г., Лионс Ж.-Л. Неравенства в механике и физике. — М.: Наука, 1980. — 382 с.
3. Barbu V. Nonlinear semigroups and differential equations in Banach spaces. — Leyden: Noordhoff, 1976. — 360 p.
4. Иваненко В.И., Мельник В. С. Вариационные методы в задачах управления для систем с распределенными параметрами. — К.: Наук. думка, 1988. — 288 c.
5. Згуровский М.З., Мельник В.С., Новиков А.Н. Прикладные методы анализа и управления нелинейными процессами и полями. — К.: Наук. думка, 2004. — 588 с.
6. Zgurovsky M.Z., Mel’nik V.S., Kasyanov P.O. Evolution inclusions and variational inequalities for Earth data processing. — N.Y.: Springer, 2011. — 250 p.
7. Global attractors of multi-valued dynamical systems and evolution equations without uniqueness / O.V. Kapustyan, V.S. Mel’nik, J. Valero, V.V. Yasinsky. — К.: Наук. думка, 2008. — 216 p.
8. Ясінський В.В., Капустян О.А. Наближені екстремальні розв’язки для еволюційних включень субдиференціального типу // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2009. — № 4. — С. 109—116.
9. Капустян О.А. Задача наближеної стабілізації для параболічного включення // Журнал обчислювальної та прикладної математики. — 2011. — № 1. — С. 62—67.
10. Иосида К. Функциональный анализ. — М.: Мир, 1967. — 624 с.

Текст статтіРозмір
2012-1-8.pdf191.65 КБ