Азотування цирконію в закритому реакційному просторі

На сьогодні відомі способи азотування цирконію при високих температурах (1300—2000 °С) і довготривалих витримках (до 24 год). Тому метою роботи було розроблення нового способу азотування цирконію при нижчих температурі та часі витримки зі збереженням задовільних механічних властивостей як покриття, так і матриці. Азотування зразків з цирконію проводили при зниженому тиску за температури 900 °С впродовж 2 год в атмосфері технічно чистого азоту. Зразки розміщували в реакційній камері, яка забезпечувала герметичність і необхідний ступінь розрідження. Кількість гідриду титану в реакційній камері змінювали з 0,01 кг/м2 до 0,035 кг/м2. На поверхні зразків утворювалося покриття, що складалося з оксиду цирконію ZrO2 на поверхні, нітриду цирконію під ним і твердого розчину азоту в α-Zr. Залежно від кількості гідриду титану в реакційній камері ці шари різнилися товщиною, вмістом азоту і мікротвердістю. Отримані результати дають можливість розробити способи поверхневого зміцнення азотом і киснем цирконієвих сплавів, що використовуються в атомній енергетиці, хімічній та медичній промисловості.

Рік видання: 
2012
Номер: 
1
УДК: 
621.785.5.621.793
С. 89—93. Іл. 5. Табл. 3. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Цирконий и его сплавы: технология производства, области применения: Обзор / В.М. Ажажа, П.Н. Вьюгов, С.Г. Лавриненко и др. — Х.: ННЦ ХФТИ, 1998. — С. 89.
2. Biomaterials for orthopedics / B. Rodriguez, A. Romero, O. Soto, O. de Varorna // Applications of Engineering Mechanics in Medicine, GED — University of Puerto Rico, May 2004. — Puerto Rico, 2004. -P. 5—15.
3. Минкевич А.Н. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. — М.: Машиностроение, 1965. — 490 с.
4. Кипарисов С.С., Левинский Ю.В. Азотирование тугоплавких металлов. — М.: Металлургия, 1972. — 160 с.
5. Самсонов Г.В., Эпик А.П. Тугоплавкие покрытия. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Металлургия, 1973. — 400 с.
6. Применение ЭВМ для термодинамических процессов в металлургии / Г.В. Синярев, Н.А. Ватолин, Б.Г. Трусов и др. — М.: Наука, 1982. — 264 с.

Текст статтіРозмір
2012-1-12.pdf1.58 MБ

Тематичні розділи журналу

,