Вплив пластичної деформації на структуру порошкового квазікристалічного сплаву системи Al—Fe—Cr

Досліджено вплив деформації екструзією на структуру порошкового композиційного квазікристалічного сплаву системи Al—Fe—Cr. Використано порошковий алюмінієвий сплав Al94Fe3Cr3 з дрібнодисперсними квазікристалічними частинками, одержаний методом розпилення водою високого тиску та консолідований екструзією. Методами рентгеноструктурного аналізу, сканувальної та просвічувальної електронної мікроскопії встановлено, що консолідація порошкового сплаву Al94Fe3Cr3 шляхом одноосьової деформації екструзією, яку здійснюють при підвищених температурах (653 К) та значному тиску (у повздовжньому та поперечному напрямках відповідно Pl = 1,42 ГПа та Pt = 3,30 ГПа), призводить до деякої втрати вмісту метастабільної квазікристалічної фази в алюмінієвій матриці порівняно з вихідним сплавом у вигляді порошку, що може зменшувати зміцнення сплаву в цілому.

Рік видання: 
2012
Номер: 
1
УДК: 
621.793.7:678.027.3
С. 94—98. Іл. 4. Табл. 1. Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. Kimura H.M., Sasamori K., Inoue A. Al—Fe Based Bulk Quasicrystalline Alloys with High Elevated Temperature Strength // J. Mater. Res. — 2000. — 15, N 12. — P. 2737—2744.
2. Milman Yu.V., Sirko A.I., Iefimov M.O. et al. High Strength Aluminum Alloys Reinforced by Nanosize Quasicrystalline Particles for Elevated Temperature Application // High Temperature Materials and Processes. — 2006. — 25. — P. 19—27.
3. Galano M., Audebert F., Stone I.C., Cantor B. anoquasicrystalline Al—Fe—Cr-Based Alloys. Part I: Phase transformations // Acta Materialia. — 2009. — 57. — P. 5107—5119.
4. Dubois J.M. New Prospects from Potential Applications of Quasicrystalline Materials // Materials Science and Engineering: A. — 2000. — 294-296. — P. 4—9.
5. Inoue A. Amorphous, Nanoquasicrystalline and Nanocrystalline Alloys in Al-Base Systems // Progress in Mater. Sci. — 1998. — 43. — P. 365—520.
6. Galano M., Audebert F., Stone I.C., Cantor B. Manoquasicrystalline Al—Fe—Cr-Based Alloys. Part II: Mechanical ptoperties // Acta Materialia. — 2009. — 57. — P. 5120—5130.
7. Inoue A., Kimura H. High-Strength Aluminum Alloys Containing Nanoquasicrystalline Particles // Mater. Sci. Eng. — 2000. — A286, N 1. — P. 1—10.
8. Pat. 5432011 US. Aluminum Alloys, Substrates Coated with These Alloys and Their Applications / J.M. Dubois, A. Pianeli. — Publ. 11.07.95.
9. Milman Yu.V. Mechanical Behavior of Nanostructured Aluminum Alloys Containing Qusicrystalline Phase // Materials Science Forum. — 2005. — 482. — P. 77—82.
10. Патент РФ № 2078427. Способ получения порошков алюминия и его сплавов / О.Д. Нейков, В.Г. Калинин // Информ. бюл. — № 12. — 1977.
11. Kiz M.M., Byakova A.V., Sirko A.I. et al. Cold-Spray Coating of Al—Fe—Cr Alloy Reinforced by Nano-Sized Quasicrystalline Particles // Ukr. J. Phys. — 2009. — 54, № 6. — С. 594—600.
12. Cahn J.W., Shechtman D., Gratias D. Indexing of Icosaedral Quasiperiodic Crystals // Mat. Res. Soc. — 1986. — 1. — P. 13—26.

Текст статтіРозмір
2012-1-13.pdf469.88 КБ

Тематичні розділи журналу

,