Узгодження роздільної здатності об’єктива і матричного приймача випромінювання медичного тепловізора

Розглянуто взаємозв’язок між радіусом кружка розсіювання об’єктива і періодом матричного приймача випромінювача модуляційної передавальної функції (МПФ) при узгодженні об’єктива і приймача випромінювання. Запропоновано два критерії узгодження об’єктива і приймача випромінювання: рівність МПФ об’єктива і приймача випромінювання на рівні 0 M та рівність МПФ об’єктива приймача випромінювання на частоті Найквіста. Наведено залежність нормованого радіуса кружка розсіювання o / D r V об’єктива від значення контрасту узгодження 0 M .

Рік видання: 
2012
Номер: 
1
УДК: 
621.384.326
С. 117—120. Іл. 3. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Тарасов М.М., Якушенков Ю.Г. Инфракрасные системы “смотрящего типа”. — М.: Логос, 2004. — 444 с.
2. Хребтов И.А., Маляров В.Г. Неохлаждаемые тепловые матричные приемники ИК излучения // Оптический журнал. — 1997. — № 6. — С. 3—17.
3. Kaplan H. Practical applications of infrared and imaging equipment. — SPIE, Bellingham, Washington USA, 1999. — 164 p.
4. Иваницкий Г.В. Современное матричное тепловидение в биомедицине // Успехи физ. наук. — 2006. — 176, № 12. — С. 1295—1320.
5. Ллойд Дж. Системы тепловидения / Пер. с англ. — М.: Мир, 1978. — 416 с.
6. Колобродов В.Г., Лихоліт М.І. Проектування тепловізійних і телевізійних систем спостереження: Підручник. — К.: НТУУ “КПІ”, 2007. — 364 с.

Текст статтіРозмір
2012-1-17.pdf191.98 КБ