Термодефокусування зображень в оптичних системах

Отримано робочі формули, які дають можливість аналітичним методом аналізувати вплив температури оптичних і механічних елементів оптичної системи на величину термодефокусування зображення, сформованого оптичною системою. Для визначення відрізку, який вказує положення площини зображень відносно останньої оптичної поверхні оптичної системи і є залежним від величини температури, використано інваріант Аббе. Формули дають змогу розрахувати величину температурного переміщення площини зображення за даними про конструктивні параметри оптичної системи, конструкцію механічних деталей, а також про температурні коефіцієнти оптичних матеріалів та матеріалів механічних деталей. Можна враховувати локальний розподіл температур серед оптичних і механічних деталей оптичного блока приладу. Метод також дає можливість розв’язувати задачі синтезу оптичних блоків, в яких положення площини зображення має бути незмінним при коливаннях температур у заданому інтервалі.

Рік видання: 
2012
Номер: 
1
УДК: 
623.4.084.7
С. 126—131. Іл. 3. Бібліогр. 7.
Література: 

1. Волосов Д.C. Фотографическая оптика (Теория, основы проектирования, оптич. характеристики): Учеб. пособие для вузов. — М.: Искусство, 1978. — 544 с.
2. Хадсон Р. Инфракрасные системы. — М.: Мир, 1972. — 534 с.
3. Leite Clelio D. Ferreira. Aerothermal Effects on the Infrared Seeker Staring Sensor Performance of High Supersonic Missiles: Master’s Thesis. — Monterey, California, USA, 1995. — 186 p.
4. Tejada J. Passive Athermalization: Maintaining Uniform Temperature Fluctuations. — USA. — Photonics Handbook, May 2006. — 346 p. — (Optical design).
5. Jamieson T.H. Athermalization of Optical Instruments from the Optomechanical Viewpoint. — San Diego, California, USA: Optomechanical Design : Proc. of a Conf., July 1992. — 438 p.
6. Латыев С.М. Конструирование точных (оптических) приборов: Учеб. пособие. — СПб.: Политехника, 2007. — 580 с.
7. Бегунов Б.Н. Заказнов Н.П., Кирюшин С.И., Кузичев В.И. Теория оптических систем. — М.: Машиностроение, 1981. — 430 с.

Текст статтіРозмір
2012-1-19.pdf230.01 КБ