Турбідиметричний метод оцінки розмірів наночастинок у “білих золях” ZrO2

Визначено можливість використання методу турбідиметрії для експрес-оцінки розмірів частинок у “білих золях” оксиду цирконію (IV), що одержуються гідротермальним способом. У синтезованому оксиді цирконію (IV) визначено фазовий вміст, що складається в основному з тетрагональної модифікації. Знайдено розміри частинок одержаного оксиду цирконію (IV) турбідиметричним методом та за допомогою приладу ZetaSizer, які дорівнюють 62 і 65 нм відповідно. Отримані дані свідчать про можливість використання турбідиметрії як експрес-методу для вимірювання розмірів частинок ZrO2, синтезованого гідротермальним способом.

Рік видання: 
2012
Номер: 
1
УДК: 
620.22.546.07
С. 155—158. Іл. 4. Табл. 1. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Шабанова Н.А., Попов В.В., Саркисов П.Д. Химия и технология нанодисперсных оксидов. — М.: ИКЦ “Академкнига”, 2006. — 312 с.
2. Высокоогнеупорные материалы из диоксида циркония / Д.С. Рутман, Ю.С. Торопов, С.Ю. Плинер и др. — М.: Металлургия, 1985. — 136 с.
3. Горохова Е.В., Назаров В.В., Медведкова Н.Г. Синтез и свойства гидрозоля диоксида циркония, полученного гидролизом его оксихлорида // Коллоид. журнал. — 1993. — 55, № 1. — С. 30—34.
4. Arp P.A. Potentiometric analysis of amphoteric colloids // J. Coll. Int. Sci.— 1983. — 96. — N 1. — P. 80—89.
5. Рейтен Х.Г. Образование, приготовление и свойства гидратированной двуокиси циркония. — М.: Мир, 1973. — С. 332—384.
6. Влияние органических добавок на дисперсность образующегося стабилизированного диоксида циркония в гидротермальных условиях / А.А. Хлопицкий, В.Г. Верещак, А.С. Баскевич, В.А. Шувалов // Вопросы химии и хим. технологи. - 2008. — № 5. — С. 119—121.
7. Matos J.M.E. Reflux synthesis and hydrothermal processing of ZrO2 nanopowders at low temperature // Materials Chemistry and Physics. — 2009. — N 117. — P. 455—459.
8. Слоним И.Я. Определение размера частиц по светорассеянию // Оптика и спектроскопия. — 1960. — 8, № 1. — С. 98—108.

Текст статтіРозмір
2012-1-24.pdf176.54 КБ

Тематичні розділи журналу

,