Принципи організації адаптивної взаємодії відкритих систем

Розроблено принципи адаптивної взаємодії відкритих систем, що мінімізують службовий трафік і забезпечують інтеграцію різнорідного трафіка в конвергентних телекомунікаційних мережах. Використано методику порівняльного аналізу досягнень і невирішених проблем у відомих концепціях мереж NGN. Виділено три майбутніх покоління мереж NGN, які мають певні стадії розвитку та впровадження ключових технічних ідеї і технологій. Визначено, що ймовірна технологічна платформа NGN з пакетною комутацією має ознаки другого майбутнього покоління мереж. Очікуваним надбанням цього покоління мають стати високі показники якості сервісу, а невирішеною проблемою залишатиметься надмірне навантаження мережевого обладнання і каналів зв’язку службовим трафіком. Для мереж NGN третього майбутнього покоління запропоновано нові принципи адаптивної взаємодії відкритих систем, які значно зменшують навантаження мереж службовою інформацією і забезпечують гнучкий механізм інтеграції різних типів трафіка. На базі запропонованого багатоцільового мережевого метаротоколу доцільно поєднати методи пакетної і швидкісної комутації каналів у мережах третього майбутнього покоління.

Рік видання: 
2012
Номер: 
2
УДК: 
621.391
С. 7—15. Іл. 6. Табл. 2. Бібліогр.: 22 назви.
Література: 

1. L. Kleinrock. (1961, July). Information Flow in Large Communication Nets: RLE Quarterly Progress Report [Online]. Available: http://www.lk.cs.ucla.edu/LK/Bib/REPORT/RLEreport-1961.html
2. W3C Semantic Web Activity [Online]. Available: http://www. w3.org/2001 /12/semweb-fin/w3csw
3. Next Generation Networks Global Standards Initiative / ITU-T [Online]. Available: http://www.itu.int/en/ITUT/gsi/ ngn/Pages/default.aspx
4. Understanding MPLS-TP and Its Benefits [Online]. Available: http://www.cisco.com/en/US/technologies/ tk436/tk428 white_paper_c11-562013.pdf
5. IP NGN - IP Next-Generation Network [Online]. Available: http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns537/networ king_solutions_solution_category.html
6. Yong Zheng. The Next Generation Network: Issues and Trends [Online]. Available: http://aut.researchgateway.ac.nz/bitstream/handle/10292/680/ZhengY.pdf
7. Основы межсетевого обмена в сетях TCP/IP. — Режим доступа: http://citforum.ru/internet/services/services02.shtml
8. Четвертий Всесвітній форум з політики електрозв’язку МСЕ, 21—24 квітня 2009 р., Лісабон / ITU-T. — Режим доступу: http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf2009/aboutru.html
9. Barry M. Leiner, Vinton G. Cerf, David D. Clark. A Brief History of the Internet [Online]. Available: http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml#Introduction
10. JWT Report on MPLS Architectural Considerations for a Transport Profile / IETF-ITU-T Joint Working Team. [Online]. Available: http://tools.ietf.org/html/draft-bry ant-mpls-tp-jwt-report-00
11. 802.1Qay — Provider Backbone Bridge Traffic Engineering / IEEE 802.1 Working Group [Online]. Available: http://www.ieee802.org/1/pages/802.1ay.html.
12. Gilles Bertrand. (2007, May 30). The IP Multimedia Subsystem in Next Generation Networks [Online]. Available: http:/ www.rennes.enstbretagne.fr/~gbertran/ files/IMS_an_overview.pdf
13. The 9th meeting of ITU-R Working Party 5D held in Chongqin (2010, Oct. 13—20) / China Communications Standards Associatio [Online]. Available: http://ccsa.org.cn/english/show_article.php?article_id=cyzx_21e2fac3-9a 01-ddd8-a24f-4cc7cbb85171
14. Guidelines on the Smooth Transition of Existing Mobile Networks to IMT-2000 for Developing Countries (GST) /International Telecommunication Union [Online]. Available: http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/DSTG-SG02.18-1-2006-PDF-E.pdf
15. The TCP/IP Guide: Data Encapsulation, Protocol Data Units (PDUs) and Service Data Units (SDUs) [Online]. Available: http://www.tcpipguide.com/free/t_DataEncap sulationProtocolDataUnitsPDUsandServiceDa-3.htm
16. Воробиенко П.П., Струкало М.И., Струкало С.М. Формирование служебной информации в процессе сеанса связи сетевых компьютерных приложений // 64-та наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів: Матер. конф. Ч. 1. Інфокомунікації. — О.: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009. — С. 92—94.
17. Technology Organizations Align to Support United Nations’ITU-T G.hn Standard / CEPCA, HomePNA, and UPA Unite with HomeGrid Forum to Promote Next-Generation Home Networking Technology [Online]. Available: http://www.businesswire.com/news/ home/200 90225005322/en/Technology-Organizations-AlignSupport-United Nations%E2%80%99-ITU-T
18. Computer Networks: Bit and Byte Stuffing [Online]. Available: http://web.cs.wpi.edu/~rek/Undergrad_Nets/B06/BitByteStuff.pdf
19. Последовательная связь на EIA-232 (RS-232). — Режим доступа: http://citforum.ru/operating_systems/linux/HOWTO/Text-Terminal-HOWTO-9.shtml
20. Баранов С., Ноздрунов Н. Язык ФОРТ и его реализация. — Л.: Машиностроение, 1988. — 158 с.
21. The Python Tutorial [Online]. Available: http://docs.python.org/tutorial/
22. Воробиенко П.П., Тихонов В.И. Концепция интегрированной технологии телекоммуникаций для сетей NGN // VI Междунар. науч.-практ. конф. “Наука и cоциальные проблемы общества: информатизация и информационные технологии”: матер. конф. — Х.: ХНУРЕ, 2011. — С. 279—280.

Текст статтіРозмір
2012-2-1.pdf366.97 КБ