Дослідження конвективного тепломасопереносу в турбулентних течіях за наявності горіння

Із використанням сучасних числових методів проведено комплексне теоретичне дослідження конвективного тепло масопереносу в трьохвимірних течіях високотемпературних реагуючих середовищ в областях реальної геометрії. Досліджено процеси тепломасопереносу під час горіння пилевугільного палива на прикладі камери згоряння БКЗ-75 Шахтинської ТЕЦ із застосуванням технології 3D-моделювання на основі розв’язання диференціальних рівнянь турбулентної реагуючої течії. Отримано нові результати з розроблення сучасних методів теоретичного, математичного та комп’ютерного моделювання для вивчення процесів турбулентного масопереносу у високотемпературних середовищах за наявності фізико-хімічних перетворень. Отримано розподіл складових частин вектора повної швидкості в різних перерізах камери згоряння, наведено залежність вектора повної швидкості по висоті топкової камери, отримано профілі температури і розподіл її по висоті камери згоряння. Встановлено максимальні та мінімальні значення наведених величин, показано динаміку змін вказаних характеристик в об’ємі досліджуваної топкової камери.

Рік видання: 
2012
Номер: 
2
УДК: 
536.46:532.517.4
С. 16—23 Іл. 9. Табл. 1. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Полежаев В.И., Бунэ А.В., Верезуб Н.А. и др. Математическое моделирование конвективного тепломассообмена на основе уравнений Навье—Стокса. — М.:Наука, 1987. — 256 с.
2. Оран Э., Борис Дж. Численное моделирование реагирующих потоков. — М.: Мир, 1990. — 660 с.
3. W. Pauker, Creating Data Sets for FLOREAN Using the Tool PREPROZ, TU. Braunschweig: IWBT, 1997.
4. H. Müller, Numerische Berechnung dreidimensionaler turbulenter Strцmungen in Dampferzeugern mit Wдrme-ьbergang und chemischen Reactionen am Beispiel des SNCR—Verfahrens und der Kohleverbrennung. Braunschweig: Fortschritt—Berichte VDI—Verlag, 1992.
5. Аскарова А.С., Мессерле В.Е., Нагибин А.О., Устименко А.Б. Горение пылеугольного факела в топке с плазменно-топливной системой // Теплофизика и аэромеханика. — 2010. — 17. — № 3. — C. 467—476.
6. Askarova A.S., Messerle V.Е., Nagibin А.О. et al. Modelling of Plasmasupported Coal Combustion in Fullscale Boiler //Термотехника. — 2009. — 35. — № 2. — С. 149—162.
7. A. Askarova, E. Karpenko, Y. Lavrishcheva et al., “Plasmasupported Coal Combustion in Boiler Furnace”, IEEE Trans. Plasma Sci, vol. 35, no. 6, pp. 1607—1616, 2007.
8. A.S. Askarova, V.E. Messerle, A.O. Nagibin, A.B. Ustimenko, “Modeling of Plasma-Assisted Coal Dust Ignition and Combustion”, Acta Technica, vol. 56, pp. 338—355, 2011.

Текст статтіРозмір
2012-2-2.pdf572.16 КБ