Модель мотивації навчання особистості

Проаналізовано вплив мотивації на навчання та успішність студентів. На сьогодні не досягнуто ще теоретичної визначеності та однозначності поглядів на явище мотивації. В статті розглянуто кілька підходів до визначення мотивації та її складових частин. На основі проведеного аналізу під- ходів запропоновано концепцію адаптивного дистанційного навчання, що поєднує практичні рекомендації з моделі Дж. Келлера та подання навчального матеріалу з урахуванням поточного психоемоційного стану окремого студента. Запропоновано модель, що використовує мотиваційні компоненти при побудові траєкторії адаптивного дистанційного навчання. Ця модель дає можливість визначити поточний стан студента за допомогою нескладного тестування, на основі якого йому пропонується виконання завдань такого типу, що на даний момент є найбільш прийнятним. Таким чином, досягаються більш комфортні індивідуальні умови навчання кожного окремого студента, а також покращується загальна успішність за рахунок того, що студенти виконують контрольні та тестові завдання тільки тоді, коли вони емоційно до них готові і, відповідно, показують кращі результати.

Рік видання: 
2012
Номер: 
2
УДК: 
519.6
С. 73—86. Іл. 5. Табл. 2. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. W. Huitt, Motivation to learn: An overview. Educational Psychology Interactive, Valdosta, GA, Valdosta State University, 2001, 16 pp.
2. B. Webb, “Elements of Motivation”, in Motivation Tool Chest. South Carolina, 2006, 36 p.
3. P.R. Pintrich and E.V. De Groot, “Motivational and Self-Regulated Learning Components of Classroom Academic Performance”, Academic Performance J. of Educational Psychology, vol. 82, no. 1, pp. 33—40, 1990.
4. J. Brophy, Motivating Students to Learn, 2nd ed., Taylor & Francis e-Library, 2010, 340 pp.
5. R.J. Vallerand et al., “The Academic Motivation Scale: A Measure of Intrinsic, Extrinsic, and a Motivation in Education”, Educational and Psychological Measurement, no. 52, pp. 1003—1017, 1992.
6. Carole Ames and Jennifer Archer, “Achievement Goals in the Classroom: Students’ Learning Strategies and Motivation Processe”s, J. of Educational Psychology, vol. 80, no. 3, pp. 260—267, 1988.
7. C. Ames, “Motivation: What Teachers Need to Know”, Teachers College Record, vol. 91, no. 3, pp. 409—421, 1990.
8. A.J. Elliot and M.A. Church, “A Hierarchical Model of Approach and Avoidance Achievement Motivation”, J. of Personality and Social Psychology, vol. 72, no. 1, pp. 218—232, 1997.
9. Sue Timmis and Julian Cook, “Motivating Students towards Online Learning: Institutional Strategies and Imperatives”, in Proc. The New Educational Benefits of ICT in Higher Education, A.J. Kallenberg and M.J.J.M. van de Ven, Eds. 2002, pp. 73—79.
10. E. Ferrer-Caja and M.R. Weiss, “Predictors of Intrinsic Motivation Among Adolescent Students in Physical Education”, Research Quarterly for Exercise and Sport 2000 by AAHPERD, vol. 71, no. 3, p. 267—279, 2005.
11. J. Reeve et al, “Autonomy—Supportive Teachers: How They Teach and Motivate Students”, J. of Educational Psychology, vol. 91, no. 3, pp. 537—548, 1999.
12. S.D. Johnson and S.R. Aragon, “An Instructional Strategy Framework for Online Learning Environments”, New Directions for Adult and Continuing Education, Wiley Periodicals Inc., no. 100, pp. 31—44, 2003.
13. C. Ames, “Classrooms: Goals, Structures, and Student Motivation”, Ibid, vol. 84, no. 3, pp. 261—271, 1992.
14. Николаева Е. Рецепт мотивации в обучении [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.enikolaeva.com/2008/10/16/recept-motivacii-v-obuchenii- 2. — Назва з еркана.
15. Акимова М.К. Психологическая диагностика. — СПб: Питер, 2005. — 304 с.
16. Шараборова Г., Михайлов А. Мотивация в дистанционном обучении [Електронний ресурс]. — http://www.ubo.ru/articles/?cat=12. — Назва з екрана.
17. J.M. Keller, The ARCS model: designing motivating instruction. Confidential unpublished draft, Tallahassee, Florida, Instructional Systems Program, 2006.
18. Модель мотивации к обучению\изменениям (Дж. Келлер) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ibcm.biz/Nauchnye-stati/2011-03-17-08-02-43.html. — Назва з екрана.
19. D.H. Schunk and P.R. Pintrich, Motivation in Education: Theory, Research, and Applications. Merrill, 1996, 434 p.

Текст статтіРозмір
2012-2-9.pdf354.04 КБ