Метод швидкого таймерного кодування

Розроблено статистично-орієнтований метод стиснення даних, що використовує спеціальну вагову функцію, із застосуванням нетрадиційного таймерного кодування зі стисненням, яке має на порядок меншу функцію складності. Зроблено необхідні складнісні оцінки. Запропоновано метод множинної системи міток для стиску даних і метод сумісного розархівування набору текстів з однієї галузі знань, який також застосовує множинну систему міток для набору текстів, які об’єднуються в суцільний архів. Доведено, що спільне розархівування є ефективнішим за кількістю операцій і, як наслідок, за часом. Основою для принципово нового методу застосування таймерної мітки в архівуванні є вперше запропонований принцип використання множини міток, які утворюють зсув над іншим більшим алфавітом, мітки однозначно відповідають блокам слів з тексту, які мають відносно великий розмір m. Вперше використано принцип самонавчання системи, який вирізняється тим, що застосовується на наступному етапі після знаходження мітки для першого блоку. Зроблено ймовірнісностатистичний аналіз та оцінювання ефективності вказаних принципів і методів. Зазначені методи застосовуються сумісно з швидкісними таймерними лічильниками, що мають патенти на винаходи в Україні і Росії. Вони допускають віртуальну програмну реалізацію.

Рік видання: 
2012
Номер: 
2
УДК: 
621.391+512.64
С. 94—101. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Бардаченко В.Ф., Джунин Е.Н. Анализ характеристик таймерных маскраторов информации // УСИМ. — 1994. — № 3. — С. 16.
2. Бардаченко В.Ф., Кишинский С.И. Построение корпоративной системы фондовой биржи с использованием таймерной технологий обработки и защиты информации // Там же. — 2000. — № 5. — С. 66.
3. Бардаченко В.Ф., Колесицкий О.К. Анализ современных средств аутентификации для систем защиты информации // Там же. — 2004. — № 3. — С. 81—92.
4. Осадчий Є.О. Підхід до покращення таймерних методів захисту інформації // Вісник ТАНГ. — 1999. — № 1. — С. 30—35.
5. Осадчий Є., Осадчий О. Таймерні методи та засоби захисту інформації // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі”. — Ірпінь, 2000. — С. 354—355.
6. Методи та засоби захисту інформації в часі / Є. Осадчий, В. Курченко, Д. Грищенко, О. Осадчий // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. — 2000. — Вип. 1. — С. 73—76.
7. Осадчий Є.О. Інформаційні трансформерні технології побудови машин та механізмів: Монографія. — К.: Наук. світ. — 2004. — 168 с.
8. Таймерне кодування в прогресивних інформаційних технологіях. Т. 3 / Є.О. Осадчий, О.Є. Осадчий, В.В. Ткаченко, В.Д. Курченко // Тез. допов. 12 Міжнар. конф. з автоматизації керування “Автоматика 2005”. — К., 2005. —С. 55.
9. N. Koblitz, “Algebraic aspects of cryptography”, in Algorithms and Computation in Mathematics, vol. 3. Berlin, Springer-Verlag, 2004, 207 рр.
10. D. Lind and B. Marcus, An introduction to symbolic dynamics and coding. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1995, 490 рр.

Текст статтіРозмір
2012-2-11.pdf265.12 КБ