Феромагнітний резонанс у нанорозмірних плівках Fe-Pt

Вивчено вплив фазового складу і структури нанорозмірних плівок Fe-Pt товщиною 10 і 30 нм на їх магнітні властивості, зокрема зміну форми ліній феромагнітного резонансу (ФМР). Плівки були осаджені на підкладку термічно окисненого (шар SiO2 товщиною 100 нм) монокристалічного Si орієнтації (001), яка перебувала при кімнатній температурі. Відпали зразків проводились у вакуумі ∼1,3⋅10 −3∼1 Па в інтервалі температур 100—900 °С з витримкою 30 с при кожній температурі. Лінії ФМР були отримані в магнітному полі, прикладеному паралельно до площини плівки, після відпалів при різних температурах. Встановлено, що в плівках після осадження формується метастабільна хімічно невпорядкована магнітном’яка фаза А1(FePt)ГЦК. Лінія ФМР асиметрична, що свідчить про негомогенну магнітну структуру фази А1(FePt)ГЦК. Відпали плівок FePt у вибраному інтервалі температур супроводжуються переходом фази А1(FePt)ГЦК в хімічно впорядковану магнітнотверду фазу L10(FePt)ГЦТ. Процеси дифузійного фазоутворення супроводжуються зміною форми ліній феромагнітного резонансу, їх інтенсивності та aсиметрії. Не встановлено залежність процесів дифузійного фазоутворення і зміни форми лінії ФМР від товщини плівки.

Рік видання: 
2012
Номер: 
2
УДК: 
539.216.2:661.685
С. 123—127. Іл. 4. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. T.O. Seki et al., “Microstructure and magnetic properties of FePt-SiO2 granular films with Ag addition”, J. Appl. Physics, vol. 103, p. 023910 (1—7), 2008.
2. Y.S. Yu et al., “Structure and magnetic properties of magnetron -sputtered [(Fe/Pt/Fe)]/Au]n multilayer films”, J. of Magnetism and Magnetic Materials, 322, pp. 1770—1774, 2010.
3. D. Makarov et al., “Perpendicular FePt-based exchangecoupled composite media”, Appl. Physics Lett., vol. 96, p. 062501 (1—7), 2010.
4. Яковенко В.М., Белозеров Д.П., Таранов С.И. Форма линий магнитного резонанса в порошках La0,7Ba0,3Mn0,3 при низких температурах // Доповіді НАНУ. — 2007. — № 1. — С. 87—93.
5. M.V. Mansilla et al., “Thickness and temperature of the dynamic magnetic behavior in disordered FePt films”, J. of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 321, pp. 2941—2945, 2009.
6. J. Ben Youssef et al., “Ferromagnetic resonance in epitaxial FePd thin films with perpendicular anisotropy”, Ibid, vol. 202, pp. 277—284, 1999.
7. A. Martins et al., “Spin-wave resonance and magnetic anisotropy in FePt thin films”, Ibid, vol. 308, pp. 120— 125, 2007.

Текст статтіРозмір
2012-2-15.pdf722.76 КБ

Тематичні розділи журналу

,