Розроблення удосконаленої методики отримання Fc-фрагментів IgM людини

Автори

Розроблено удосконалену методику отримання та виділення Fc-фрагментів IgM людини. Для досягнення поставленої мети проведено оптимізацію умов гідролізу імуноглобулінів з подальшими виділенням та очисткою (Fс)5μ-фрагментів. Розроблена удосконалена методика одержання Fc-фрагментів IgM людини передбачає: папаїновий гідроліз імуноглобулінів у середовищі азоту впродовж 30 хв, що дає можливість досягти максимального виходу Fсμ-фрагментів без їх подальшої деградації; виділення та очистку Fсμ-фрагментів за допомогою двохетапної гель-фільтрації на сефакрилі S-300; контроль чистоти цільового продукту в електрофорезі в ПААГ з ДСН та імунодифузії за Оухтерлоні. Використання запропонованої схеми дає можливість одержувати Fсμ-фрагменти високого ступеня чистоти. Вихід Fсμ-фрагментів після всіх етапів очистки становив близько 15 % від початкової кількості імуноглобулінів у препараті. Молекулярна маса одержаних Fcμ-фрагментів становить близько 95 кДа.

Рік видання: 
2012
Номер: 
3
УДК: 
577.27:57.083.33:543.54
С. 7—11. Іл. 6. Бібліогр.: 17 назв.
Література: 

1. Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология. — М.: Мир, 2002. — 592 с.
2. W. Bains, Biotechnology from A to Z. Oxford, GB: IRL Press, 1998, 422 pр.
3. Імунологія: Підручник / А.Ю. Вершигора, Є.У. Пастер, Д.В. Колибо та ін.; передм. С. Комісаренка; за заг. ред. Є.У. Пастер. — К.: Вища шк., 2005. — 598 с.
4. Якобисяк М. Імунологія / Пер. з польської за ред. проф. В.В. Чоп’як. — Вінниця: Нова книга, 2004. — 672 с.
5. Иммунология: Практикум / Е.У. Пастер, В.В. Овод, В.К. Позур, Н.Е. Вихоть. — К.: Вища шк., 1989. — 304 с.
6. Антитела. Методы: Кн. 1 / Пер. c англ.; под ред. Д. Кэтти. — М.: Мир, 1991. — 287 с.
7. S.-E. Svehag et al., “Ultrastructure of papain and pepsin digestion fragments of human IgM globulins”, J. Exp. Med., vol. 130, pp. 691—705, 1969.
8. G.M. Butchko and F.P. Inman, “Mercaptan-induced fragmentation of a subunit-like proteolytic fragment of lnmunoglobulin M”, Biochem. J. (Great Britain), vol. 127, pp. 801—807, 1972.
9. K. Onoue et al., “Structure of human immunoglobulin M. II. Isolation of a high molecular weight Fc fragment of IgM composed of several Fc subunits”, J. Immunol., vol. 100, pp. 238—244, 1968.
10. I.D. Wilson, “Studies on the products of peptic digestion of IgA”, Immunol., vol. 20, pp. 327—339, 1971.
11. I.V. Nikolayenko et al., “Preparation of highly purified human IgG, IgM, and IgA for immunization and immunoanalysis”, Ukrainica Bioorganica Acta, vol. 2, no. 2, pp. 3—11, 2005.
12. Hsiao Shu-his and F.W. Putman, “The cleavage of human g-globulin by papain”, J. Biol. Chem., vol. 236, no 1, pp. 122—135, 1961.
13. J. Goding, Monoсlonal antibodies. Principles and practice. San Diego: Acedemic press, 1996, 492 рp.
14. U.R. Laemmli, “Cleavage of structural proteins during the assembly of the of bacteriophage T4”, Nature, vol. 227, pp. 680—685, 1970.
15. Михайлов А.Т., Симирский В.Н. Методы иммунохимического анализа в биологии развития (практическое руководство). — М.: Наука, 1991. — 288 с.
16. E. Harlow and D. Lane, Antibodies. A laboratory manual. New York: Cold Spring Harbor, 1988, 726 pp.
17. Иммунологические методы / Под ред. Х. Фримеля. — М.: Мир, 1979. — 520 с.

Текст статтіРозмір
2012-3-1.pdf366.25 КБ

Тематичні розділи журналу

,