Вплив іонів лужних металів на приріст біомаси та накопичення ліпідів(метаболізм) у chlorella vulgaris

Досліджено вплив поживного середовища на приріст біомаси водоростей виду Chlorella vulgaris. Методами мікроскопії, одно- і двовимірної тонкошарової хроматографії за використання математичних методів інтерполяції та апроксимації даних було показано, що зменшення концентрації нітрогену, збільшення солоності та концентрації іонів калію різко зменшують приріст біомаси. Кількість ліпідів за умов нестачі нітрогену, помірної солоності (2,5 г/л NaCl) та при сумісній дії обох факторів збільшується на 10—15 %. При цьому зростає вміст жирних кислот і кількість мінорних фракцій. За концентрації NaCl 2,5 г/л підвищується вміст 16:0 жирної кислоти, у той час як процентний вміст ейкозапентаенової кислоти 20:5ω-3 перебуває на мінімальному рівні і підвищується в міру зниження солоності до оптимального рівня. Підвищення концентрації іонів калію не є сприятливим фактором для накопичення ліпідів у біомасі мікроводоростей Chlorella vulgaris. Підвищення солоності (2,5 г/л NaCl) дає змогу зменшити енергетичні витрати на культивування водоростей за рахунок збільшення кількості ліпідів за менший час.

Рік видання: 
2012
Номер: 
3
УДК: 
66.098:546.11
С. 12—17. Іл. 6. Табл. 1. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Q. Hu, “Chapter 5: Environmental effects on cell composition”, in Handbook of Microalgal Culture, A. Richmond, Ed., Blackwell Science Ltd, Oxford OX2 0EL, UK, 2004, pp. 83—93.
2. E.W. Becker, Microalgae: Biotechnology and Microbiology, ambridge University Press, 1994, 295 p.
3. S. Chinnasamy, B. Ramakrishnan, A. Bhatnagar, K.C. Das, “Biomass Production Potential of a Wastewater Alga Chlorella vulgaris ARC 1 under Elevated Levels of CO2 and Temperature”, Int. J. of Molecular Sciences, vol. 10, pp. 518—532, 2009.
4. S. Hatano, K. Kabata, M. Yoshimoto, H. Sadakane, “Accumulation of Free Fatty Acids during Hardening of Chlorella ellipsoidea”, Plant Physiology, vol. 70, pp. 1173—1177, 1982.
5. M.M. Basova, “Fatty acid composition of lipids in microalgae”, Int. J. on Algae, vol. 7, pp. 33—57, 2005.
6. Ипатова В.И. Адаптация водных растений к стрессовым факторам среды. — М.: Графикон-принт, 2005. — 224 с.
7. D. Hazeelbeck, E.H. Dunlop, “Photosynthetic oil production in a two-stage bioreactor”, U.S. Patent 20080086931A1, Int. CI. A01G 7/10, 17.04.2008.
8. E.G. Bligh, W.J. Dyer, “A rapid method for total lipid extraction and purification”, Can. J. Biochem. Physiol., no. 37, pp. 911—917, 1959.
9. T. Lewis, P.D. Nichols, T.A. McMeekin, “Evaluation of extraction methods for recovery of fatty acids from lipidproducing microheterotrophs”, J. of Microbiol. Methods, no. 43, pp. 107—116, 2000.
10. E.W. Hammond, Chromatography for the analysis of lipids, Boca Raton, USA: CRC Press, 2000.
11. J. Harwood, F. Gunstone, F. Padley, The lipid handbook, Cambridge: University Press, 1994.

Текст статтіРозмір
2012-3-2.pdf338.93 КБ

Тематичні розділи журналу

,