Вплив концентрації глюкози у поживному середовищі на біосинтез рекомбінантного аналога білка gp 120 ВІЛ-1

Значне місце у комплексі профілактичних заходів при ВІЛ-інфекції належить обстеженню різноманітних контингентів населення на наявність специфічних серологічних маркерів інфікування. Найбільш широко застосовною практикою серологічного обстеження на ВІЛ на сьогодні є тестування населення з метою виявлення антитіл до ВІЛ за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА). Рекомбінантні аналоги білка вірусної оболонки gp120 ВІЛ-1 широко застосовуються в усіх сучасних імуноферментних тест-системах для діагностики ВІЛ-інфекції. Наше дослідження було спрямоване на підбір оптимальних умов культивування штаму продуцента білка rgp120. У роботі реалізовані дві стратегії високогустинного культивування: з періодичною подачею субстрату та експоненціальна стратегія підживлення. Експоненціальна стратегідає можливість підтримувати швидкість росту культури на заданому рівні за допомогою автоматичної регуляції швидкості подачі глюкози у поживне середовище. Дана стратегія дає змогу досягати високих значень оптичної густини культури та високих виходів цільового продукту.

Рік видання: 
2012
Номер: 
3
УДК: 
602.44:543.544.17:577.112
С. 61—65. Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. J. Shiloacha and R. Fass, “Growing E.coli to high cell density — a historical perspective on method development”, Biotechnology Advances, vol. 23, pp. 345—357, 2005.
2. Y. Morikawa et al., “HIV-l envelope protein gp 120 expression by secretion in E. coli: assessment of CD4 binding and use in epitope mapping”, J. of Virological Method, vol. 29, pp.105—114, 1990.
3. D.J. Korz et al., “Simple fed-batch technique for high cell density cultivation of Escherichia coli”, J. of Biotechnology, vol. 39, pp. 59—65, 1995.
4. J. Aulicino and M. Hermida, “Developing an automatically controlled feeding process in an E.coli fermentation process for recombinant protein production”, The Science& Business of Biopharmaceuticals, vol. 6, pp. 2—7, 2010.
5. U. Laemmli, “Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4”, Nature, vol. 227, pp. 680—685, 1970.
6. pET System Manual, Novagen, 2003, 68 p.
7. Jong Hyun Choia et al., “Production of recombinant proteins by high cell density culture of Escherichia coli”, Chem. Eng. Sci., vol. 61, pp. 876—885, 2006.
8. K. Hellmuth et al., “Effect of growth rate on stability and gene expression of recombinant plasmids during continuous and high cell density cultivation of Escherichia coli TG1”, J. of Biotechnology, vol. 32, pp. 289—298, 1994.

Текст статтіРозмір
2012-3-10.pdf258.02 КБ

Тематичні розділи журналу

,