Альтернативні компоненти поживних середовищ для актиноміцетів — продуцентів біологічно активних речовин

З урахуванням поширеності серед промислових продуцентів такої групи, як актиноміцети, один із їх представників (Streptomyces recifensis var. lytіcus — продуцент літичного ферментного комплексу) був взятий як модель для дослідження компонентів, які можуть бути використані для оптимізації поживних середовищ для актиноміцетів. Метою роботи було встановлення впливу альтернативних компонентів поживного середовища на біосинтетичні процеси культури Str. recifensis var. lytіcus і визначення можливості їх використання при оптимізації поживних середовищ для актиноміцетів. У результаті експериментів було встановлено, що сироватка не може бути використана як компонент поживного середовища для даної культури, використання горохового і рапсового борошна у ряді випадків знижує продуктивність культури на 20—40 %. Використання меляси приводить до збільшення продуктивності культури та питомої активності продукту в 1,5—2 рази і дає можливість у 1,3 разу знизити вартість середовища. Показано вплив джерел живлення на спрямованість біосинтезу, встановлено ефективність і економічну доцільність використання меляси у складі середовища.

Рік видання: 
2012
Номер: 
3
УДК: 
577.152.3
С. 74—79. Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Лещинская И.Б. Современная промышленная микробиология // Соросовский обозревательный журнал. — 2000. — 6, № 4. — С. 14—18.
2. K.S. Lam, “Discovery of novel metabolites from marine actinomycetes”, Curr. Opin. Microbiol., no. 9, pp. 245— 251, 2006.
3. Валагурова У.В., Козырицкая В.Е., Иутинская Г.А. Стрептомицеты рода Streptomyces. — К.: Наук. думка, 2003. — С. 234—260.
4. C.H. Ding et al., “High activity xylanase production by Streptomyces olivaceoviridis E-86”, World J. Microbiol. and Biotechnol., vol. 20, no. 1, pp. 7—10, 2004.
5. Шинкаренко Л.М., Жолнер Л.Г., Тодосійчук Т.С. Ви- значення спектра дії ферментного препарату з Str. recifensis var. lyticus 2435/М // Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. — 1998. — № 4. — С. 49.
6. Шинкаренко Л.М., Тодосійчук Т.С., Хоккер Х. Дослідження компонентного складу і специфічності літичного ферментного комплексу Streptomyces recifensis var. lyticus IMB Ac-5001 // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2004. — № 1. — С.138—143.
7. Тодосійчук Т.С. Розробка технології гідролітичного ферментного препарату циторецифен: Автореф. дис. … канд. техн. наук. — К., 2000. — 25 с.
8. Сериновая протеиназа с литическими свойствами / И.Н. Павлова, Л.Г. Жолнер, И.Я. Захарова и др. // Микробиология. — 1988. — 57, № 3. — С. 398— 404.

Текст статтіРозмір
2012-3-12.pdf373.32 КБ

Тематичні розділи журналу

,