Визначення впливу пробіотиків на стероїдний профіль жінок у період менопаузи

У жінок в період менопаузи порушується синтез статевих гормонів. Основними проявами недостатнього синтезу андрогенів є зменшення щільності кісток, погіршення самопочуття та пам’яті, зменшення м’язової маси, порушення функції яєчників, а також сексуальна дисфункція. В сучасній медицині розлади в синтезі статевих гормонів у жінок в період менопаузи коригують за допомогою гормональної терапії, яка має ряд небажаних побічних явищ. Показано можливість використання пробіотиків як підтримуючої терапії для жінок з порушенням функцій андрогенів. Ефективність пробіотикотерапії була пов’язана з індивідуальною чутливістю пацієнтів до препаратів. Встановлено, що найбільш істотний вплив пробіотики здійснювали на концентрацію тестостерону, дегідроепіандростерону та на співвідношення цих стероїдів з іншими гормонами. Оскільки саме ці стероїди підлягають найсуттєвішим змінам з віком, то зростання їх концентрацій під впливом пробіотиків може позитивно впливати на загальний обмін речовин організму. Отримані результати дають можливість розглядати пробіотики як підтримуюча терапія для жінок у період менопаузи.

Рік видання: 
2012
Номер: 
3
УДК: 
579.864+616-095+579.61:615.27
С. 80—87. Іл. 4. Табл. 2. Бібліогр.: 15 назв.
Література: 

1. A. Ali et al., “Modulation of carbohydrate metabolism and peptide hormones by soubean isoflavones and probiotics in obesity and diabetes”, J. of Nutritional Biochemistry, no. 16, pp. 693—699, 2005.
2. Ekrem C. Tok et al., “The effect of circulating androgens on bone mineral density in postmenopausal women”, Maturitas, no. 48, pp. 235—242, 2004.
3. S.L. Davison and S.R. Davis, “Androgens in women”, J. of Steroid Biochemistry & Molecular Biology, no. 85, pp. 363—366, 2003.
4. C. Enea et al., “Biological factors and the determination of androgens in female subjects”, Steroids, no. 73, pp. 1203—1216, 2008.
5. L.M. Demers, “Androgen deficiency in women: role of accurate testosterone measurements”, Maturitas, no. 67, pp. 39—45, 2010.
6. M.D. Johnson et al., “Uses of DHEA in aging and other disease states”, Ageing research review, no. 1, pp. 29—41, 2002.
7. Калмыкова А.И. Системные эффекты действия пробиотиков: Дис. … докт. биол. наук: 14.00.16. — Новосибирск, 2006. — 248 с.
8. S. Gilliland, “Acidophilus milk: a review of potential health benefits to consumer”, J. of Dairy Science, vol. 72, pp. 2483—2494, 1990.
9. M.V. Donova et al., “Steroid 17β-reduction by microorganisms — a review”, Process biochemistry, no. 40, pp. 2253—2262, 2004.
10. Ростовцев В.Н., Рубан А.П Метод спектрально-динамической диагностики: Инструкция по применению. — Мин. здравоохранения Республинки Беларусь. Рег. № 72-0705 от 14.07.2005.
11. Орлов Е.Н. Особенности определение стероидов в биологической жидкости газохроматографическим методом: Дис. … канд. хим. наук: 02.00.02, 02.00.03. — М., 2000. — 201 с.
12. M. Donike and U. Flenker, “Stability of Steroid Profiles (5): The Annual Rhythm of Urinary Ratios and Excretion Rates of Endogenous Steroids in Female and its Menstrual Dependency”, Recent advance in doping analysis (3). Cologne, 1996, pp. 177—189.
13. Man Ho Choi et al., “Metabolic alteration of urinary steroids in preand post-menopausal women, and men with papillary thyroid carcinoma”, BMC Cancer, vol. 11, pp. 342, 2011.
14. Диагностическое значение стероидных профилей мочи / Е.Н. Орлов, Е.Е. Антипов, Н.Н. Николаев и др. // Проблемы эндокринологии. — 1995. — 45, № 2. — С. 35—39.
15. K.K. Miller, “Androgen Deficiency in Women”, J. Clin. Endocrinol. Metab., vol. 86, no. 6, pp. 2395—2401.

Текст статтіРозмір
2012-3-13.pdf251.57 КБ

Тематичні розділи журналу

,