Дослідження впливу умов культивування екзоелектрогенів на біоелектрохімічний процес виділення водню

Зроблено короткий огляд методів отримання водню та визначено місце біоелектрохімічного методу продукування водню серед інших методів його отримання. Досліджено вплив умов культивування екзоелектрогенів на ефективність біоелектрохімічного продукування водню. Описано метод двоступеневої селекції анодної біоплівки, який використовували для іммобілізації екзоелектрогенів на аноді. Встановлено вплив значення прикладеної напруги в діапазоні від 0,2 до 0,8 В на процес біоелектрохімічного продукування водню при використанні ацетату натрію як субстрату. Для дослідження впливу складу субстрату на процес біоелектрохімічного продукування водню було використано глюкозу, лимонну кислоту й ацетат натрію. Оптимальну концентрацію вуглецевмісного субстрату в поживному середовищі визначали за використання ацетату натрію в діапазоні концентрацій від 1·10-3 до 35·10−3 моль/дм3. Описано систему та методику проведення експерименту, які використовувалися для дослідження впливу умов культивування екзоелектрогенів на біоелектрохімічний процес виділення водню. Наведено основні показники, за якими оцінювали ефективність роботи біоелектрохімічної системи.

Рік видання: 
2012
Номер: 
3
УДК: 
66.098:546.11
С. 88—92. Іл. 4. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Щурська К.О., Кузьмінський Є.В. Способи продукування біоводню // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — № 3. — С. 105—114.
2. Кузьмінський Є.В., Щурська К.О. Біоелектрохімічне генерування водню в мікробному паливному елементі. Загальна частина // Відновлювальна енергетика. — 2010. — № 4 (23). — С. 87—97.
3. K. Rabaey, W. Ossieur, M. Verhaege, W. Verstraete, “Continuous Microbial Fuel Cells Convert Carbohydrates to Electricity”, Water Sci. and Technol., no. 52, pp. 515—523, 2005.
4. J. Heilmann, B.E. Logan, “Production of Electricity from Proteins Using a Single Chamber Microbial Fuel Cell”, Water Environment Research, no. 78, pp. 531—537, 2006.
5. K. Rabaey, G. Lissens, S.D. Siciliano, W. Verstraete, “A Microbial Fuel Cell Capable of Converting Glucose to Electricity at High Rate and Efficiency”, Biotechnol. Letters, no. 25, pp. 1531 1535, 2003.
6. D.H. Bergey, J.G. Holt, N.R. Krieg, P.H.A. Sneath, Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology, 9th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 1994. — 788 p.
7. Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в природних і стічних водах: КНД 211.1.4.020- 95. — К., 1995. — 16 с.
8. B.E. Logan, D. Call, S. Cheng et al. “Microbial Electrolysis Cells for High Yield Hydrogen Gas Production from Organic Matter”, Environmental. Sci. and Technol., no. 42(23), pp. 8630—8640, 2008.
9. B.H. Kim, H.J. Kim, M.S. Hyun, D.H. Park, “Direct Electrode Reaction of Fe(III)-Reducing Bacterium, Shewanella putrefaciens”, J. of Microbiol. and Biotechnol., no. 9, pp. 127—131, 1999.
10. Кузьмінський Є.В., Голуб Н.Б. Біофізика. — К.: ВД “Комп’ютерпрес”, 2007. — 424 с.

Текст статтіРозмір
2012-3-14.pdf237.81 КБ

Тематичні розділи журналу

,