Структуроутворення в керамічних матрицях для іммобілізації цезію

Вивчено процеси структуроутворення при термічній обробці шламів очистки радіоактивно забруднених цезієм вод із використанням сорбентів на основі глинистих мінералів і цеолітів. Визначено структурно-механічні властивості зразків та оптимальні умови їх термообробки з метою отримання на їх основі кристалічних структур із найбільш ефективними фізико-механічними властивостями. Досліджено механічну та хімічну стійкість керамічних матриць, що утворюються. Фізико-механічні характеристики отриманих керамічних зразків і результати досліджень процесів вилуговування різними агресивними середовищами підтверджують високу міцність фіксації радіонуклідів у керамічних матрицях, які можуть тривалий час утримувати радіонукліди в безпечному іммобілізованому стані. Можна стверджувати, що існує принципова можливість використання керамічної технології для переробки осадів, що мають у складі глинисті мінерали або цеоліти, з метою захоронення та безпечного зберігання відходів водоочищення радіоактивно забруднених вод від цезію.

Рік видання: 
2012
Номер: 
3
УДК: 
661:546.65+546.42
С. 127—132. Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. F.W. Pontius, “Disposal of Radioactive Residuals Requires Careful Planning”, J. Amer. Water Works Assoc., vol. 86, no. 11, pp. 18— 22, 1994.
2. Очистка вод от Cs-137 и Sr-90 с использованием природных и механоактивированных слоистых и слоисто-ленточных силикатов / Б.Ю. Корнилович, Г.Н. Пшинко, А.А. Косоруков и др. // Химия и технология воды. — 1991. — 13, № 11. — С. 1025—1029.
3. Очистка вод от Cs-137 и Sr-90 с использованием природных и механоактивированных карбонатсодержащих материалов / Б.Ю. Корнилович, Л.Н. Спасенова, А.А. Косоруков и др. // Там же. — 1992. — 14, № 1. — С. 48—52.
4. Технологические и организационные аспекты обращения с радиоактивными отходами. — Вена: МАГАТЭ, 2005. — 222 с.
5. Шабловская Г.К., Корнилович Б.Ю., Гороновский И.Т. Высокотемпературная термическая обработка осадков водопроводных станций // Химия и технология воды. — 1980. — 2, № 2. — С. 161—64.
6. Тарасевич Ю.И., Овчаренко Ф.Д. Адсорбция на глинистых минералах. — К.: Наук. думка, 1975. — 352 с.
7. G.W. Brindley and G. Brown, Crystal structures of clay minerals and their X-ray identification. Great Britain, London: Miner.Soc., 1980, 496 p.
8. Уендланд У. Термические методы анализа. — М.: Мир, 1978. — 528 с.
9. Рентгенография основных типов породообразующих минералов (слоистые и каркасные силикаты) / Под ред. В.А. Франк-Каменецкого. — Л.: Недра, 1983. — 360 с.
10. Павлоцкая Ф.И. Миграция радиоактивных продуктов глобальных выпадений в почвах. — М.: Атомиздат, 1974. — 216 с.
11. Корнилович Б.Ю. Структура и поверхностные свойства механохимически ативированных силикатов и карбонатов. — К.: Наук. думка, 1994. — 128 с.
12. Практикум по технологии керамики: Учеб. пособие для ВУЗов / Под ред. И.Я. Гузмана. — М.: ООО РИФ “Стройматериалы”, 2005. — 334 с.

Текст статтіРозмір
2012-3-21.pdf271.07 КБ

Тематичні розділи журналу

,